Atina Dükalığı

Atina Dükalığı

Atina Dükalığı, 1205’ten 1458’e kadar 253 yıl süren, dört ayrı hânedanlıktan 27 dük tarafından idare edilmiş bir tarihi devlettir. Bu hanedanların ilk ikisi Fransız, sonrakiler Katalan ve İtalyan'dır. Yıldırım Bâyezid devrinde Osmanlı’ya tâbi oldu ve Fâtih’in Atina’ya girmesiyle büsbütün târihe karıştı.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Türk Ansiklopedisi 18.Cilt. Ankara: Millî Eğitim Basımevi. 1970. s. 291.