Ate

hata, günah ve gaflet tanrısı

Ate, Yunan mitolojisinde hata ve günah tanrıçasıdır.

Küçük bir Tanrıdır; ayaklarıyla ölümlülerin başına bastığı halde onların bundan hiç haberi olmaz. Zeus'un yemin ederek hakimiyeti Perseus soyundan doğacak ilk kişiye vermeyi vadettiği ve böylece Herakles'i Eurystheus'un hakimiyeti altına soktuğu zaman onu aldatan Ate oldu. Bunun üzerine Zeus, onu Olympos'un tepesinden aşağı atarak öcünü aldı. Ate, Phrygia'da, Gaflettepe adını alan bir yere düştü.[1] İlos, İlion Kalesini (Troya) burada kurdu. Zeus; Ate'yi gökyüzünden atarak, Olympus'da kalmasını ebediyen yasakladı. Mitolojiye göre 'hata'nın insanların kötü bir kaderi olması bu yüzdendir. Sözcük olarak birlikte kullanıldığı kelimelere olumsuzluk anlamı kazandırır.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Azra Erhat (1996). Mitoloji sözlüğü. Remzi Kitapevi.