Euristeus

(Eurystheus sayfasından yönlendirildi)

Eurystheus, Yunan mitolojisinde Argos Kralı Sthenelos ve Nikippe'in oğlu. Herakles efsanesinde büyük bir rol oynayan zalim kral. Eurystheus, Amphitryon'un kuzeni ve onun gibi Perseus'un torunudur. Zeus, aklındaki şampiyon için Alkmene'yi Herakles'e gebe bırakınca, kıskanç Hera'nın oyunuyla Perseus torunlarından ilk doğacak olanın krallık elde edeceğini bildirir. Hera da doğacağını bildiği Herakles'in kral olmasını önlemek için, doğum tanrıçası Eileithyia ve Moiraların yardımıyla Eurystheus'un yedi aylıkken doğmasını sağlar. Zeus'un bunu görmemesi için de Ate'yi görevlendirir. Böylece Perseus soyundan doğan ilk çocuk Eurystheus Tiryns, Mykene ve Argolis bölgesine kral olur ve Herakles'i buyruğu altına alarak, onu Herakles'in on iki görevi denen bir sürü güç işler başarmaya zorlar. Herakles büyük kahramanlıklarını hep Eurystheus'un emriyle ve Eurystheus'un çıkarlarına yapar. Onu kıskanan aman vermez kral Herakles'e eziyet etmekten hoşlanmaktadır. Herakles öldükten sonra, Eurystheus onun soyunu Mykene'den kovar. Hyllus liderliğindeki birçok Heraklesoğullarını Atina'ya kaçmaya çalışırken öldürür. Bir süre sonra Heraklesoğullarının savaş ortağı olan Atina'ya karşı sefere çıkar, ama Ioalos tarafından öldürülür. Zalim kralın kafası Alkmene'ye getirilince, gözlerini oyar. Yaygın inanışa göre öldükten sonra kafası buruş buruş olmuş ördek yavrusunun kafasına benzemiştir.

Eurystheus tunçtan bir küpün içine saklanırken