Asgari endişe altındaki türler

IUCN koruma kategorisi

Asgari endişe (LC), IUCN kırmızı listesinde nesli tehlikede olmayan türleri içine alan bir kategoridir. Yaygın bulunan türlerin çoğunluğu asgari endişe altında olarak sınıflandırılmıştır.

Korunma durumu
Bufo periglenes, the Golden Toad, was last recorded on May 15, 1989
Tükenmiş
Tehlikede
Tehdit altında

Diğer kategoriler

Ayrıca bakınız

IUCN Red List category abbreviations (version 3.1, 2001)
Kırmızı liste karşılaştırması üstte
NatureServe durumu altta
NatureServe category abbreviations

Asgari endişe altındaki türlerin sayısı şöyledir; 14033 hayvan türü, 101 hayvan alttürü ve 1500 bitki taksonu (1410 tür, 55 alttürü ve 35 varyete) bu listededir. Ayrıca iki hayvan populasyonu da asgari endişe altında olarak sınıflandırılmıştır. Hiçbir mantar asgari endişe altında olarak sınıflandırılmamıştır, çünkü sadece 4 mantar IUCN kırmızı listesinde yer alır. 2008 yılı itibarıyla insan türü de IUCN tarafından resmen bu kategoriye dahil edilmiştir.[1]

Tubilidentata

değiştir

Spensichidae

değiştir

Kazsılar (Anseriformes)

değiştir

Penguenler (Spensichiformes)

değiştir

Baykuşlar (Strigiformes)

değiştir

Ebabiller (Apodiformes)

değiştir

Güvercinler (Columbiformes)

değiştir
  • Xenopus laevis
  • Batrachyla leptopus
  • Arap kurbağası (Bufo arabicus)
  • Polypedates leucomystax
  • Acisoma panorpoides

Alt popülasyonlar

değiştir

Dış bağlantı

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Global Mammal Assessment Team 2008. (2008). "Homo sapiens (human)". The IUCN Red List of Threatened Species. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T136584A4313662.en.