Asgari endişe altındaki türler

IUCN koruma kategorisi

Asgari endişe (LC), IUCN kırmızı listesinde nesli tehlikede olmayan türleri içine alan bir kategoridir. Yaygın bulunan türlerin çoğunluğu asgari endişe altında olarak sınıflandırılmıştır.

Korunma durumu
Bufo periglenes, the Golden Toad, was last recorded on May 15, 1989
Tükenmiş
Tehlikede
Tehdit altında

Diğer kategoriler

Ayrıca bakınız

IUCN Red List category abbreviations (version 3.1, 2001)
Kırmızı liste karşılaştırması üstte
NatureServe durumu altta
NatureServe category abbreviations

Asgari endişe altındaki türlerin sayısı şöyledir; 14033 hayvan türü, 101 hayvan alttürü ve 1500 bitki taksonu (1410 tür, 55 alttürü ve 35 varyete) bu listededir. Ayrıca iki hayvan populasyonu da asgari endişe altında olarak sınıflandırılmıştır. Hiçbir mantar asgari endişe altında olarak sınıflandırılmamıştır, çünkü sadece 4 mantar IUCN kırmızı listesinde yer alır. 2008 yılı itibarıyla insan türü de IUCN tarafından resmen bu kategoriye dahil edilmiştir.[1]

Memeliler (Mammalia)Düzenle

TubilidentataDüzenle

Çift toynaklılar (Artiodactyla)Düzenle

Balinalar (Cetacea)Düzenle

Etçiller (Carnivora)Düzenle

Kemirgenler (Rodentia)Düzenle

Keseliler (Marsupalia)Düzenle

Tek delikliler (Monotremata)Düzenle

Kuşlar (Aves)Düzenle

SpensichidaeDüzenle

Kazsılar (Anseriformes)Düzenle

Penguenler (Spensichiformes)Düzenle

Yağmur kuşugiller (Charadriiformes)Düzenle

Yırtıcı kuşlar (Falconiformes)Düzenle

Baykuşlar (Strigiformes)Düzenle

Ebabiller (Apodiformes)Düzenle

Gökkuzgunlar (Coraciiformes)Düzenle

Güvercinler (Columbiformes)Düzenle

Papağanlar (Psittacidae)Düzenle

Ötücü kuşlar (Passeriformes)Düzenle

Amfibiler (Amphibia)Düzenle

Kurbağalar (Anura)Düzenle

  • Xenopus laevis
  • Batrachyla leptopus
  • Arap kurbağası (Bufo arabicus)
  • Polypedates leucomystax

Semenderler (Conura)Düzenle

Balıklar (Pisces)Düzenle

Kemikli balıklar (Achtinopterygii)Düzenle

Omurgasızlar (Invertabrae)Düzenle

böcekler (Insecta)Düzenle

  • Acisoma panorpoides

Bitkiler (Plantae)Düzenle

Alt popülasyonlarDüzenle

Dış bağlantıDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Global Mammal Assessment Team 2008. (2008). "Homo sapiens (human)". The IUCN Red List of Threatened Species. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T136584A4313662.en.