Arzuhâlci

ücret karşılığında mektup, dilekçe vs. yazan kişi.

Arzuhâlci, ücret karşılığında mektup, dilekçe vs. yazan kişi.

İstanbul'da bir arzuhâlci, 1878.

Etimoloji değiştir

Arz-ı hâl Arapça kökenli bir kavramdır ve hâlini anlatma anlamına gelir. Bu kavramdan türeyen arzuhâl sözcüğü ise dilekçe anlamına gelir.[1]

Tarihçe değiştir

Osmanlılar'da arzuhâlcilik bir teşkilata bağlı olarak resmi müsaade ile yapılırdı. 1762'de padişah fermanı ile başlayan arzuhalcilik 1865'te çıkarılan bir başka yasa ile sona erdirildi ancak uygulanmaya devam edildi.

Günümüzde değiştir

2004 yılında arzuhalcilik hakkında avukatlık yasasının 63. maddesine[2] binaen açılan bir dava[3] sonrası, kişinin kendisi veya avukatı haricinde adına kimsenin dilekçe yazamayacağı, arzuhalcinin yazması durumunda avukatın görevini taklit edeceğinden ilgili yasa hükmüne göre ceza uygulanacağı hususunda bir mahkeme kararı çıkmıştır.[kaynak belirtilmeli]

Okur-yazarlık oranının artması, bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması gibi nedenlerle günümüzde arzuhâlcilik mesleği, giderek kaybolan meslekler arasındadır.

Kaynakça değiştir