Dilekçe bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı.

Dilekçe örneği

Osmanlı İmparatorluğu'nda istida ve arzuhâl adıyla bilinmekte olup memuriyet, maaş, rütbe, vb. istekler için kullanılmıştır. Elkab yazılır; mühür ve imza konulması ise serbesttir.