Arkeolojik kültür

Arkeolojik kültür, belirli bir dönem ve yerde yaşamış belirli bir insan topluluğuna ait, çömlek, eşya ve mimari yapılar gibi eserleri içeren maddi kültür kalıntıları esas alınarak oluşturulan bir kavram. Eserler arasındaki bağlantı, arkeologların anlayış ve yorumlarına dayanmaktadır ve geçmişteki gerçek insan grupları ile ilgili olmak zorunda değildir.

Avrupa'da İp Baskılı Seramik, Yamna (Çukur Mezar) ve Baden kültürlerini gösteren harita

Arkeolojik kültür kavramı, kültürtarihsel arkeoloji için temel oluşturur. Kültürtarihsel arkeolojinin savunucuları, maddi kültürün geçmişte yaşamış insan topluluklarının kendilerini ait gördükleri toplum veya etnik grubun tespitinde kullanılabileceğini iddia ederler.

Çoğu arkeolojik kültür, ismini kültürü tanımlayan eserlerden veya keşfedildiği bölgeden alır. Örneğin, Çukur Mezar kültürü ve İp Baskılı Seramik kültürü adlarını karakteristik eserlerden alırken, Halstatt kültürü veya Clovis kültürü gibi diğerleri kültürün bulunduğu alanlar göz önünde bulundurularak isimlendirilmiştir.

KaynakçaDeğiştir