Arapzade Mehmed Arif Efendi

Arapzade Mehmed Arif Efendi (d. 1740 - ö. 14 Mayıs 1826), Osmanlı şeyhülislamı.

Arapzade Mehmed Arif Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
Görev süresi
21 Temmuz 1808 - 15 Ağustos 1808
Yerine geldiği Şerifzade Ataullah Mehmed Efendi
Yerine gelen Salihzade Ahmed Esad Efendi
Kişisel bilgiler
Doğum 1740
Ölüm 14 Mayıs 1826
Mesleği Din alimi
Dini İslam

1740 yılında doğmuştur. Şeyhülislâm Arapzade Ataullah Efendi'nin oğludur. Şerifzade Ataullah Mehmed Efendi’nin yerine 21 Temmuz 1808'de şeyhülislâm olmuştur. Yirmi beş gün gibi çok kısa süren şeyhülislâmlık dönemi oldukça buhranlı geçmiştir. Bu sırada İstanbul’a gelen Alemdar Mustafa Paşa, III. Selim’i tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs ederek Çelebi Mustafa Paşa’dan zorla sadâret mührünü almıştır. Diğer taraftan IV. Mustafa’yı tahttan indirmek için saraya baskı yapmaya başlayan Alemdar Mustafa Paşa, Arif Efendi’ye de padişaha bu hususu bildirme görevini vermiştir. Ancak şeyhülislâm böyle bir görevi üstlenmekte tereddüt gösterince Alemdar Mustafa Paşa’nın hakaretine uğramıştır. Durumu bildirmek üzere padişahın huzuruna çıktığı zaman da iki yüzlülük ve Alemdar Mustafa Paşa taraftarlığı ile suçlanmıştır. Her iki taraftan görmüş olduğu hakaret üzerine büyük bir şaşkınlığa düşen Arif Efendi, padişahın tepkisini Alemdar Mustafa Paşa’ya bildirmiştir. Bunun üzerine Alemdar Mustafa Paşa saraya yaptığı baskında III. Selim’in cesedi ile karşılaşmış, gelişen olaylar sonunda IV. Mustafa’yı tahttan indirerek yerine II. Mahmud’u 28 Temmuz 1808'de tahta çıkarmıştır. Saltanat değişikliğinden sonra 15 Ağustos 1808’de Arif Efendi de azledilmiştir. 14 Mayıs 1826’da İstanbul'da ölen Arif Efendi, Çarşıkapı'da babası ve diğer bazı yakınlarının bulunduğu Sinan Paşa Medresesi hazîresine defnedilmiştir.[1]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ İpşirli, Mehmet (1991). "ARAPZÂDE MEHMED ÂRİF EFENDİ". TDV İslâm Ansiklopedisi. 3. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. s. 331. 11 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Temmuz 2021.