Apamealı Numenius

Apamealı Numenius, Yunan Neopisagorcu filozof. M.S.2.yüzyılda Suriye'nin Apamea kentinde yaşamıştı. Neoplatonistlerin öncüsü kabul edilir.

Felsefesi

değiştir

Numenius'un sözlerinden parçalar Origenes, Theodoret ve özellikle Eusebius'un eserleriyle günümüze aktarılabilmiştir. Bu sözlerden anlaşıldığı kadarıyla onun Platoncu-Fisagorcu özellikle bir felsefesi vardı.

Numenius'un amacı Plato'nun felsefesini Aristocu ve Stoacı öğretilerden arındırarak orijinal haliyle yeniden ortaya koymaktı.

Numenius'un Hristiyan yazarlar tarafından da aktarıldığı kadarıyla her ne kadar üç tanrının bir olduğu şeklinde bir görüşü bulunsa da bedenin ruhun zindanı olduğu şeklinde ortodoks Yahudi-Hristiyanlıktan uzaklaşıp gnostiklere yaklaşan görüşleri de bulunmaktadır.

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir