Apadana

Apadana, Eski Farsça'da saray anlamına gelen bir kelime olmakla beraber sanat tarihinde eski İran kültürlerinde kare planlı olup düzenli sütun sıraları ile çevrelenmiş üzeri açık taht salonlarını tanımlamak için kullanılmıştır.

Apadana, Charles Chipiez rekonstrüksiyonu, 1884

En ünlü örneği Persepolis harabelerinde bulunan apadanaların günümüze ulaşan en eski örneği Susa şehrindeki Dareios'un sarayıdır.

Apadana'nın köken olarak antik Mısır mimari geleneğinden geldiği düşünülmektedir.

Persepolis harabeleri