Antik Mısır mimarisi

İki bin yılı aşkın süreye yayılmış bir tarihe sahip Antik Mısır, istikrarlı bir medeniyet değil, tarihçiler tarafından genellikle dönemlere ayrılmış ve sürekli değişim ve kargaşa içinde bir medeniyet olarak nitelendirilir. Aynı şekilde, Antik Mısır mimarisi tek bir stilden değil, zamanla farklılaşmış ancak bazı ortak noktalara sahip bir dizi stilden oluşmaktadır.

Filai Adası, Mısır
Gize Piramitleri, Kahire, Mısır

Antik Mısır mimarisinin en iyi bilinen örneği Mısır piramitleridir, ayrıca yapılan arkeolojik kazılarda ulaşılmış tapınaklar, saraylar, mezarlar ve kaleler de Antik Mısır mimarisi denince akla gelen eserler arasındadır. Çoğu yapı, yerel olarak kolayca temin edilebilen kerpiç ve kireç taşından, ücretli işçiler tarafından inşa edildi. Genellikle anıtsal yapılarda lento yapım yöntemine sıkça rastlanmaktadır. Birçok yapıda astronomi önemli bir yer tutmaktadır. Sütunlar tipik olarak, papirüs bitkisi gibi Mısır uygarlığı için önemli olan bitkilere benzeyecek şekilde dekore edilmiş başlıklarla süslenmiştir.

Antik Mısır mimari motifleri, başka bölgelerdeki mimariyi etkilemiş, dünya geneline yayılımı ilk olarak Oryantalizm döneminde ve yine on dokuzuncu yüzyıl Egiptomani sırasında yaşanmıştır.