Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kamu ve özel sektör çalışanlarına Avrupa bütünleşmesinin çeşitli yönleriyle ilgili eğitim vermek amacıyla Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan merkez, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda kamuoyu oluşturmak amacını da taşıyor. Araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak ve yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yapmak, rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yaınlarda bulunmak gibi faaliyetlere sahiptir.

Dış bağlantılarDüzenle