Ancien Régime

1789 Devrimi öncesindeki iki yüzyıl boyunca Fransa Krallığı'nda yürürlükte olan siyasi rejim

Ancien Régime, (Eski Rejim), Fransa Krallığı'nın Geç Orta Çağ'dan (15. yüzyıl sonları) 1789'daki Fransız Devrimi'ne dek süren siyasi ve sosyal sistemi. Yönetimin giderek merkezileştiği bu dönemde yönetim şekli XIV. Louis devrinde mutlak monarşi seviyesine ulaştı.

Ancien Régime döneminde Fransa topraklarının genişlemesi, II. Henri'den Devrim'e kadar

KaynakçaDüzenle