Anat veya Anath, Mısır'dan Mezopotamyaya kadar uzanan bölgede tapınılan bir tanrıçadır. Kökeni Mezopotamya uygarlıklarına kadar dayanırdı.

Anath'ın Suriyede bulunmuş olan, MÖ 1200-1400 yıllarına tarihlenen bronz figürü

Mısır’da Bakire Anat olarak bilinir. Baal’ın kızı veya kardeşi ve Aley’in de kardeşiydi. Savaşçı bir tanrıça olup, her yıl Tanrı Mot’u kurban ederdi. Vazifesi kurbanlar sayesinde tanrıların yaşamasını temin etmekti. Aynı zamanda yağmur tanrısının kızı ve pınar tanrısının kardeşi olduğu için bitkilere yardım ederdi. Yakın ve uzak diyarlardaki ölülere su temin ederdi. Kadeş denilen tanrıça yine Anat’ın şeklindedir ve Mısır yazılarındaki sembolü aslandır.

Mısırlılar onu Mezopotamya'daki tanrıça Baal'le özdeşleştirdiler. (Baal mısırlılara göre şeytanla arkadaş olan bir tanrıçaydı. Bunu da Baal'in bir simgesi olan lale ile özdeştiriyorlar.

Antik Mısır Ankh Mısır Mitolojisi
Heliopolisli Sekiz tanrı/Ogdoad
Amon/Amunet | Huh/Hauhet | Kuk/Kauket | Nu/Naunet
Heliopolisli Dokuz tanrı/Ennead
Atum | Şu/Shu | Tefnut | Geb | Nuit/Nut | Ausare/Osiris | İsis/Aset | Set | Nebet Het/Neftis
Diğer Büyük Tanrı ve Tanrıçalar
Anubis | Apis | Aton | Bast | Djehuty | Hathor | Horus | Khepri | Khons | Ma'at | Min | Neith | Ptah | Ra | Sekhmet | Sobek | Wepwawet | Heryşaf