Anastasius Bibliothecarius

antipapa ve Katolik kilisesi baş arşivcisi

Anastasius Bibliothecarius ya da Kütüphaneci Anastasius (y. 810 – y. 878), Roma Kilisesi'nin bibliothecarius (kelime anlamı "kütüphaneci") ve baş arşivcisi ve aynı zamanda kısa bir süre papalık iddiasında bulunmuştur.

Erken dönem hayatıDüzenle

Papalık temsilcisi olarak önemli görevler yürüten Orte Piskoposu Arsenius'un yeğenidir. Anastasius, Yunancayı Doğu Roma keşişlerinden öğrenmiş ve dönemi için alışılmadık bir eğitim almış, öyle ki 9. yüzyılda Roma'nın en bilgili din adamı gibi görünmektedir.[1]

Santa Maria Başkeşişliği ve Papa I. Nicolaus'un sekreterliğiDüzenle

Papa I. Nicolaus'un (858–867) papalığı sırasında Anastasius, Tiber'in uzak tarafındaki Trastevere'de bulunan Santa Maria'nın başrahibiydi. Papa tarafından çeşitli konularda görevlendirildi. Ayrıca yazar olarak da faaldi ve Yunanca eserleri Latince'ye çevirdi. Bunlar arasında, I. Nicolaus'a adadığı Merhametli Aziz John'un biyografisi de vardır.

Nicolaus'un halefi, Papa II. Hadrianus (867–872), Anastasius'u Papalık sarayında kendisine daha fazla etki sağlayan Lateran Sarayı'ndaki önemli bir ofis olan Roma Kilisesi'nin bibliothecarius'u (arşiv başkanı) olarak atadı.[1]

Konstantinopolis'e elçiliğiDüzenle

869'da Kutsal Roma İmparatoru II. Ludwig tarafından, Frank İmparatorluğu'nda yüksek rütbeli iki adamla birlikte Konstantinopolis elçisi olarak, Doğu Roma imparatoru I. Basileios'un en büyük oğlu VI. Leon ile Louis'in tek çocuğu Ermengard'ın evliliğini görüşmek üzere gönderildi.

Elçiler Konstantinopolis'e vardıklarında, Dördüncü Konstantinopolis Konsili hala oturumdaydı ve son oturuma (Şubat 870) katılan Anastasius, papalık davasını gayretle savundu ve papalık elçilerine çok hizmet etti.

Eve dönerken papalık elçileri soyuldu ve çalınanlara arasında konseyin "Kararlar" da vardı. Ancak, Yunan piskoposlarının itaat beyanlarının çoğunu, "Kararlar" metninin bir kopyasına sahip olan Anastasius'a vermişler ve böylece bu belgeleri Papaya getirebilmişlerdir. Papanın emriyle "Kararlar" metnini Latince'ye çevirdi. Yunanca orijinaller kayboldu.

Devam eden etkiDüzenle

Hadrianus'un halefi, Papa VIII. Ioannes'de (872-882) Anastasius'un kütüphanecilik makamını onayladı, önemli işleri ona emanet etti ve onu daha fazla edebiyat çalışması için cesaretlendirdi.

Anastasius, tahttan indirilen Bizans patriği Fotios ile yazışmaların içindeydi ve patrik ile papa arasında arabuluculuk yapmaya ve Kutsal Ruh üzerindeki tartışmayı Latinlerin Kutsal Ruh'un processio (procession/kafile) Oğul'dan missio (transmission/iletim) varsayarak yatıştırmaya çalıştı.

Antipapa Anastasius ile varsayılan kimlikDüzenle

Eğer Hincmar'ın annallarında yer alan bir pasaj gerçekse[2] ve Hincmar iki kişiyi karıştırmadıysa, o zaman bibliothecarius Anastasius 874'te Aziz Marcellus'un sadece unvan olarak rahibi olan Romalı papaz Anastasius ile özdeştir. Bu Anastasius, çeşitli şehirlerde ikamet etmek için 848'de Roma'dan kaçmıştır. Kaçışının bir sonucu olarak 850'de bir Roma sinodu tarafından aforoz edildi ve geri dönmediği için 853'te başka bir sinod tarafından Anathema sit ilan edildi ve görevden alındı.

855 yılında Papa IV. Leo'nun ölümünden sonra, imparatorluk hizbi tarafından antipapa seçildi fakat haklı olarak seçilen Papa III. Benedictus üstünlüğü kazandı ve gaspçıya karşı nazik davrandı.

Papa II. Hadrianus'un papalığı sırasında Anastasius, 868'de kardeşi Eleutherius'un Papa'nın kızını zorla alıp götürdüğü ve kısa bir süre sonra onu ve annesini öldürdüğü zaman ciddi zorluklar yaşadı. Eleutherius idam edildi ve cinayetin azmettiricisi sayılan Anastasius aforoz edilip, görevden alındı. İmparatorluk sarayında yaşadı ve İmparator'un müdahalesiyle kendisini Papa'nın önünde aklamak için fırsat aradı. Joseph Hergenröther, bibliothecarius ve papaz Anastasius'un (antipapa) tek ve aynı kişi olduğunu ve antipapa ile ilgili tüm ifadeleri Anastasius'un biyografisine koyarken,[3] Joseph Langen ise onları farklı kişiler olarak gördüğünü ileri sürer.[4] Ağustos 879'da Anagni'li Zacharias, Roma Kilisesi arşivlerinin başı olarak belirdi, bu nedenle Anastasius bu tarihten kısa bir süre önce ölmüş olmalı.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b Kirsch, Johann Peter. "Anastasius Bibliothecarius." The Catholic Encyclopedia 27 Eylül 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Vol. 16 (Index). New York: The Encyclopedia Press, 1914. 13 December 2018
  2. ^ Monumenta Germaniae Historica: Scriptores, I, 447.
  3. ^ Photius, II, 230–240.
  4. ^ Geschichte der römischen Kirche, III, 270 sqq.
  Bu maddenin bazı bölümleri, şu anda kamu malı olan "Katolik Ansiklopedi'den" çevrilmiştir.

Dış bağlantılarDüzenle