Amerika Birleşik Devletleri'ne İsveçli göçü

Amerika Birleşik Devletleri'ne İsveçli göçü, 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında yaklaşık 1.3 milyon İsveçli'nin İsveç'ten Amerika Birleşik Devletleri'ne göçü olayıdır. Göç halkasını başlatan temel nedenler düşük fiyatlar, Ortabatı eyaletlerindeki yüksek kalitede tarım arazileri ile Chicago, Minneapolis ve Worcester gibi birçok kentte ağır sanayide ödenen yüksek maaşlı işlerdir. Bu nedenlerin yanı sıra Birleşik Devletlerin sunduğu dinî özgürlük de göçün önemli nedenlerindendir. Ülkeye göçen kişiler İsveç'te bıraktıkları akraba ve arkadaşlarına verdikleri bilgi ve öneriler bu kişilerin de göçmesine neden olmuş ve göç dalgası zincirleme göç halini almıştır. Göçün İsveç'ten kaynaklanan temel nedenleri nüfus artışı ve tarım alanlarının azlığıdır. Göçü başlatan ilk etkenlere ek olarak verimsiz hasat, İsveç kentlerinde ağır sanayiye dayalı işlerin azlığı ve ülkede kurumsallaşmış bir yapı olan devlet kilisesinin otoritesinden kaçma isteği önemli rol oynar. 1870'lerden itibaren okyanus ötesi seyahatler ucuzlamış, 1880'lerde Amerikan demiryolu firmaları İsveç'te şubeler açarak aileler için tek yön paket seyahatler satmaya başlamıştır. 

Birleşik Devletler'e göç 1870-1900 arası zirveye ulaşmış, 1890 nüfus sayımına göre ülkeye 800.000 İsveçli yerleşmiştir. Göçmenlerin çoğu Büyük Ovalar'ı temizleyen ve eken öncüler olmuşken bir kısmı da Chicago başta olmak üzere kentlere yerleşmiştir. Ülkeye yerleşen İsveçli-Amerikanlar 19. yüzyılın sonlarına doğru memleketlerini ziyaret etmeye başlamışlar ve kültürlerindeki ve davranışlarındaki farklılaşmayı sergilemişlerdir. Kimileri ise yaşlılıklarını İsveç'te geçirme niyetiyle geri dönmüşlerdir.

1890'larda düşme trendine giren göç ardından tekrar yükselmiş ve bu durum İsveç'te ulusal alarm düzeyine geçilmesine neden olmuştur. İsveç'in ekonomisi önemli derecede gelişme kat etse de Birleşik Devletler'deki yüksek maaşlar cezbedici özelliğini korumuştur. 1907'de kurulan İsveç Göç Komisyonu "Amerika'nın en iyi yanlarını İsveç'e taşıma" fikrini ortaya atarak sosyal ve ekonomik reform çağrısı yapmıştır. Komisyonun olan erkeklere genel oy hakkı verilmesi, konutların iyileştirilmesi, genel ekonomik gelişmeler ve daha geniş anlamda eğitim gibi ana taleplerini uygulamak için hızlıca harekete geçilmiştir. Komisyonun son raporunu yayınlamasının ardından I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi göçü neredeyse sıfırlamış, 1920'lerden itibaren toplu göç bitmiştir.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

  Wikimedia Commons'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne İsveçli göçü ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.