Almon modeli

Gecikmesi dağıtılmış modellerdendir. Polinom şeklindedir, bu nedenle polinomal gecikmesi dağıtılmış model adı da verilmektedir. Bu model geçmiş dönemlerin etkisini incelemek için kullanılır ve farklı derecelerden polinomlar olarak düzenlenebilir.