Almanya hükümdarları listesi

Vikimedya liste maddesi
(Almanya Kralı sayfasından yönlendirildi)

Almanya hükümdarları listesi, 843'de Frank İmparatorluğunun bölünmesinden (ayrı bir Doğu Frank Krallığı yaratıldı) 1918'de Alman İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar Orta Avrupa'da bulunan Alman topraklarında hüküm süren hükümdarların bir listesidir. 1806'da Alman Ulusunun Kutsal Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra çeşitli Alman konfederasyonlarının başkanlarını ve 1867-1871 yılları arasındaki ilk federal devleti Kuzey Almanya Konfederasyonu'nun başkanını da içerir.

Unvanlar üzerine notlar Değiştir

 1. Almanya Krallığı, 843'te Verdun Antlaşması ile bölünmüş Frank krallığının doğu kesimi olarak başladı. Böylece doğu kesiminin hükümdarları kendilerini Frankların Kralı rex Francorum ve daha sonra sadece rex olarak adlandırdılar. Alman vatandaşlarının bir çeşit ortaya çıkışını gösteren "Almanlar" olarak atıf, Papa'nın, düşman IV. Heinrich'i bir yabancı olarak göstermek için Tötonlar'ın Kralı rex teutonicorum olarak adlandırdığı on ikinci yüzyıla kadar ortaya çıkmaz. Krallar, imparator olmadan önce evrensel hükümdarlıklarını vurgulamak için Roma'nın Kralı rex Romanorum unvanını kullanarak sürekli gösterdiler. Bu unvan 1806'da İmparatorluğun sonuna kadar kaldı, ancak 1508 seçilmiş İmparator unvanlarına "Almanya'nın kralı" unvanını ekledi. (Not: Bu ve ilgili kayıtlarda, anlaşılırlık için krallara Almanya Kralı denilmiştir)
 2. Almanya Krallığı hiçbir zaman kalıtsal değildi; daha ziyade, soy, kralların ardıllığını belirleyen faktörlerden sadece bir tanesiydi. Kral, Frank geleneğinin davamı, krallığın önde gelen soyluları tarafından resmen seçilirdi. Yavaş yavaş seçmen prens elector denilen bir grup prensin ayrıcalığı haline geldi ve 1356'da resmi olarak seçim işlemleri karara bağladı.[1]
 3. Orta Çağda, Papa tarafından taçlandırılıncaya kadar kral "İmparator" (982'den beri unvanın tam adı Imperator Augustus Romanorum, Romalıların Kutsal İmparatoru idi) unvanını almadı. İtalya'ya gittiklerinde, genellikle Lombardiya Demir Tacı ile giydirilir ve ardından İtalya Kralı rex Italiae unvanı alırlardı. Bundan sonra Roma'ya gidip, Papa tarafından imparator olarak taçlandırılırlardı.
 4. I. Maximilian "Seçilmiş İmparator" unvanını taşıyan ilk kral oldu. 1508 yılında Roma'ya gidip ve papa tarafından taçlandırılma teşebbüsünün başarısızlıktan sonra Papa'nın izni ile kendisini "Seçilmiş İmparator" olarak ilan etti. Halefi V. Karl 1520'de Papa tarafından taclandırılana kadar 1520'de taç giyme töreninden sonra bu unvanı aldı. I. Ferdinand'tan itibaren tüm imparatorlar "Seçilmiş İmparator" olarak seçildi, ancak normal olarak imparator olarak anılıyorlardı. Aynı zamanda, imparatorların seçilmiş halefleri, seleflerinin yaşamları boyunca elector kolejince seçildiyse, Romalıların kralı unvanını alırlardı.

İmparatorlar Bold, rakip krallar, anti-krallar ve genç ortak hükümdarlar ise İtalik olarak listelenmiştir.

Doğu Frank Kralları (Almanya), 843–962 Değiştir

Karolenj Değiştir

Mühür İsim Hanedan Kral İmparator Bitiş Notlar
  Alman Ludwig Carolingian 11 Ağustos 843 23 Ağustos 876 İmparator I. Ludwig'in oğlu ve Şarlman'ın torunu
  Genç Ludwig
(Ludwig III der Jüngere)
Carolingian 28 Ağustos 876 20 Ocak 882 Alman Ludwig'in oğlu; Doğu Frank Krallığı, Saksonya; 880'den itibaren, ayrıca Bavyera'ya hükmetmiştir
  Karlmann
(Karlmann)
Carolingian 28 Ağustos 876 22 Mart 880 Alman Ludwig'in oğlu; Bavyera'ya hükmetmiştir; 877'den itibaren, ayrıca İtalya Kralı
  Şişman Karl
(Karl III der Dicke)
Carolingian 28 Ağustos 876 12 Şubat 881 11 Kasım 887 Alman Ludwig'in oğlu; Alemannia, Rhaetia, 882'den itibaren bütün Doğu Krallığı'na hükmetmiştir; 879'dan itibaren, ayrıca İtalya Kralı
Arnulf
(Arnulf von Kärnten)
Carolingian 30 Kasım 887 25 Nisan 896 8 Aralık 899 Karlmann'ın oğlu
Çocuk Ludwig
(Ludwig IV das Kind)
Carolingian 21 Ocak 900 20/24 Eylül 911 Arnulf'un oğlu

Conradines Değiştir

İsim Hanedan Kral İmparator Bitiş Notlar
I. Konrad
(Konrad I)
Conradine (Franconian) 10 Kasım 911 23 Aralık 918  

Ottonian Hanedanı Değiştir

İsim Hanedan Kral İmparator Bitiş Notlar
Henry I the Fowler
(Heinrich I der Vogler)
Liudolfing 23 Nisan 919 2 Temmuz 936  
Arnulf the Bad
(Arnulf der Böse, Herzog von Bayern)
Luitpolding (Bavarian) 919 921 Rival king to Henry I

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu içinde, 962–1806 Değiştir

Kutsal Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan "Romalıların Kralı" unvanı, Almanya Kralı'na eşdeğer kabul edilir. Bir kral Alman seçmen prensler elector tarafından seçildi ve imparator olarak papa tarafından taçlandırılmak için Roma'ya geçtiler.

Ottonian Hanedanı (devam) Değiştir

Resim İsim Hanedan Kral İmparator Bitiş Notlar
  I. Otto
(Otto I der Große)
Ottonian 7 Ağustos 936 2 Şubat 962 7 Mayıs 973 I. Heinrich'in oğlu; I. Lothar'dan beri Aachen Katedrali'nde tac giyen ilk kral; Tanrı Kralın yardımıyla Otto olarak tac giymiştir;[2] 961'de Kutsal Roma imparatoru olarak tac giydi.
  II. Otto
(Otto II)
Ottonian 26 Mayıs 961 25 Aralık 967 7 Aralık 983 I. Otto'nun oğlu;
Tanrı Kralın yardımıyla Otto[2] babasının yönetiminde 961–973;
ayrıca babası hayattayken Kutsal Roma imparatoru olarak tac giydi.
  III. Otto
(Otto III)
Ottonian 25 Aralık 983 21 Mayıs 996 21 Ocak 1002 II. Otto'nun oğlu; Tanrı Kralın yardımıyla Otto[2]
  II. Heinrich
(Heinrich II der Heilige)
Ottonian 7 Haziran 1002 26 Nisan 1014 13 Temmuz 1024 I. Heinrich'in torunu

Salian Hanedanı Değiştir

Resim İsim Hanedan Kral İmparator Bitiş Notlar
  II. Konrad
(Konrad II)
Salian (Frankish) 8 Eylül 1024 26 Mart 1027 4 Haziran 1039 I. Otto'nun büyük büyük torunu
  III. Heinrich
(Heinrich III)
Salian 14 Nisan 1028 25 Aralık 1046 5 Ekim 1056 II. Konrad'ın oğlu;
babasının yönetiminde (Almanya?) Kral(ı)[2], 1028–1039
  IV. Heinrich
(Heinrich IV)
Salian 17 Temmuz 1054 21 Mart 1084 31 Aralık 1105 III. Heinrich'in oğlu;
babasının yönetiminde Almanya Kralı, 1054–1056
  Rudolf von Rheinfelden
(Rudolf von Rheinfelden)
Rheinfeld 15 Mart 1077 15 Ekim 1080 IV. Heinrich'e rakip kral
  Hermann von Luxemburg
(Hermann von Luxemburg, Graf von Salm)
Salm 6 Ağustos 1081 28 Eylül 1088 IV. Heinrich'e rakip kral
  Conrad
(Konrad)
Salian 30 Mayıs 1087 27 Temmuz 1101 IV. Heinrich'in oğlu;
babasının yönetiminde Almanya Kralı, 1087–1098,
İtalya Kralı, 1093–1098, 1095–1101 isyanda.
  V. Heinrich
(Heinrich V)
Salian 6 Ocak 1099 13 Nisan 1111 23 Mayıs 1125 Son of Henry IV;
babasının yönetiminde Almanya Kralı, 1099–1105, babasını tahtı terk etmeye zorladı

Supplinburger Hanedanı Değiştir

Resim İsim Hanedan Kral İmparator Bitiş Notlar
  III. Lothar
(Lothar II)
Supplinburger 30 Ağustos 1125 4 Haziran 1133 4 Aralık 1137 Almanya için II. Lothar ancak İtalya için III. Lothar

Hohenstaufen ve Welf Değiştir

Resim İsim Hanedan Kral İmparator Bitiş Notlar
  Conrad III
(Konrad III)
Hohenstaufen 7 Mart 1138 15 Şubat 1152 IV. Heinrich'in anne tarafından torunu;
daha önce III. Lothar'a rakip kral 1127–1135
Henry Berengar
(Heinrich (VI))
Hohenstaufen 30 Mart 1147 Ağustos? 1150 III. Konrad'ın oğlu;
babasının yönetiminde Almanya Kralı, 1147–1150
  I. Friedrich
(Friedrich I Barbarossa)
Hohenstaufen 4 Mart 1152 18 Haziran 1155 10 Haziran 1190 III. Konrad'ın yeğeni
  VI. Heinrich
(Heinrich VI)
Hohenstaufen 15 Ağustos 1169 14 Nisan 1191 28 Eylül 1197 I. Friedrich'in oğlu;
babasının yönetiminde Almanya Kralı, 1169–1190
  II. Friedrich
(Friedrich II)
Hohenstaufen 1197 1197 VI. Heinrich'in oğlu;
babasının yönetiminde Almanya Kralı, 1196
  Philipp von Schwaben
(Philipp von Schwaben)
Hohenstaufen 6 Mart 1198 21 Ağustos 1208 I. Friedrich'in oğlu; IV. Otto'ya rakip kral
IV. Otto
(Otto IV von Braunschweig)
Welf 29 Mart 1198 4 Ekim 1209 5 Temmuz 1215 Philipp von Schwaben'e rakip kral; sonra II. Friedrich tarafından muhalefet edilmiş; tahttan indirilmesi, 1215; ölümü 19 Mayıs 1218
  II. Friedrich
(Friedrich II)
Hohenstaufen 5 Aralık 1212 22 Kasım 1220 26 Aralık 1250 VI. Heinrich'in oğlu;
IV. Otto'ya 5 Temmuz 1215'e kadar rakip kral
  Henry
(Heinrich (VII))
Hohenstaufen 23 Nisan 1220 15 Ağustos 1235 II. Friedrich'in oğlu;
babasının yönetiminde Almanya Kralı, 1220–1235
  Conrad IV
(Konrad IV)
Hohenstaufen Mayıs 1237 1 Mayıs 1254 II. Friedrich'in oğlu;
babasının yönetiminde Almanya Kralı, 1237–1250

Interregnum Değiştir

Resim İsim Hanedan Kral İmparator Bitiş Notlar
  Heinrich Raspe
(Heinrich Raspe)
Türingiya 22 Mayıs 1246 16 Şubat 1247 II. Friedrich'e rakip kral ve IV. Heinrich'in büyük-büyük-büyük torunu
  Wilhelm von Holland
(Wilhelm von Holland)
Hollanda 3 Ekim 1247 28 Ocak 1256 II. Friedrich ve IV. Konrad'a rakip kral, 1247–1254
  Richard von Cornwall
(Richard von Cornwall)
Plantagenet 13 Ocak 1257 2 Nisan 1272 II. Friedrich'in kayınbiraderi; Kastilyalı Alfonso'ya rakip kral; elinde gerçek bir güç tutmamıştır.
  Kastilyalı Alfonso
(Alfons von Kastilien)
House of Burgundy 1 Nisan 1257 1275 Philipp von Schwaben'in torunu; Richard von Cornwall'e rakip kral; elinde bir güç tutmamıştır; sonra I. Rudolf tarafından muhalefet edilmiş; iddialarında geri çekilmisi, 1275; ölümü 1284

Habsburg ve Nassau Değiştir

Resim İsim Hanedan Kral İmparator Bitiş Notlar
  I. Rudolf
(Rudolf I von Habsburg)
Habsburg 29 September 1273 15 Temmuz 1291 Habsburgların ilki
  Adolf von Nassau
(Adolf von Nassau)
Nassau 5 Mayıs 1292 23 Haziran 1298 Bazı tarihçilere göre, Adolf'un seçimi öncesinde Teck Dükü Konrad, kısa süreli krallığa geçti.
  Ruprecht von der Pfalz
(Ruprecht von der Pfalz, Wittelsbacher)
Wittelsbach 21 Ağustos 1400 18 Mayıs 1410 IV. Ludwig büyük-büyükyeğeni
  Sigismund
(Sigismund von Luxemburg)
Lüksemburg 20 Eylül 1410
/21 July 1411
3 Mayıs 1433 9 Aralık 1437 IV. Karl'ın oğlu
  Jobst of Moravia
(Jobst von Mähren, Luxemburger)
Lüksemburg 1 Ekim 1410 8 Ocak 1411 IV. Karl'ın yeğeni; Sigismund'a rakip kral

Habsburg Değiştir

Resim İsim Hanedan Kral İmparator Bitiş Notlar
  II. Albrecht
(Albrecht II)
Habsburg 18 Mart 1438 27 Ekim 1439 I. Albrecht'in 4. kuşaktan;
Sigismund'un damadı
  III. Friedrich
(Friedrich III)
Habsburg 2 Şubat 1440 16 Mart 1452 19 Ağustos 1493 I. Albrecht'in 4. kuşaktan; II. Albrecht'in ikinci derece kuzeni
  I. Maximilian
(Maximilian I)
Habsburg 16 Şubat 1486 4 Şubat 1508
İmparator
12 Ocak 1519 III. Friedrich'in oğlu; babasının yönetiminde Almanya Kralı, 1486–1493; 1508'de papanın onayı ile "Seçilmiş İmparator" unvanını üstlendi
  V. Karl
(Karl V)
Habsburg 28 Haziran 1519 28 Haziran 1519
İmparator
3 Ağustos 1556 I. Maximilian'in torunu; ölüm 21 Eylül 1558
  I. Ferdinand
(Ferdinand I)
Habsburg 5 Ocak 1531 14 Mart 1558
İmparator
25 Temmuz 1564 I. Maximilian'in torunu; V. Karl'ın kardeşi; kardeşi V. Karl'ın yönetiminde Almanya Kralı 1531–1556; Aachen Katedrali'nde tac giyen son kral. İmparator
  II. Maximilian
(Maximilian II)
Habsburg 22 Kasım 1562 25 Temmuz 1564
İmparator
12 Ekim 1576 Son of Ferdinand I;
babasının yönetiminde Almanya Kralı 1562–1564
  II. Rudolf
(Rudolf II)
Habsburg 27 Ekim 1575 2 Kasım 1576
İmparator
20 Ocak 1612 II. Maximilian'in oğlu;
babasının yönetiminde Almanya Kralı, 1575–1576
  Matthias
(Matthias)
Habsburg 13 Haziran 1612 13 Haziran 1612
İmparator
20 Mart 1619 II. Maximilian'in oğlu
  II. Ferdinand
(Ferdinand II)
Habsburg 28 Ağustos 1619 28 Ağustos 1619
İmparator
15 Şubat 1637 I. Ferdinand'ın torunu
  III. Ferdinand
(Ferdinand III)
Habsburg 22 Aralık 1636 15 Şubat 1637
İmparator
2 Nisan 1657 II. Ferdinand'ın oğlu;
babasının yönetiminde Almanya Kralı, 1636–1637
  Ferdinand IV
(Ferdinand IV)
Habsburg 31 Mayıs 1653 9 Temmuz 1654 III. Ferdinand'ın oğlu;
babasının yönetiminde Almanya Kralı
  I. Leopold
(Leopold I)
Habsburg 18 Temmuz 1658 18 Temmuz 1658
İmparator
5 Mayıs 1705 III. Ferdinand'ın oğlu
  I. Joseph
(Joseph I)
Habsburg 23 Ocak 1690 5 Mayıs 1705
İmparator
17 Nisan 1711 I. Leopold'ın oğlu; babasının yönetiminde Almanya Kralı, 1690–1705
  VI. Karl
(Karl VI)
Habsburg 27 Ekim 1711 27 Ekim 1711
İmparator
20 Ekim 1740 I. Leopold'ın oğlu

Wittelsbach Değiştir

Resim İsim Hanedan Kral İmparator Bitiş Notlar
  VII. Karl
(Karl VII)
Wittelsbach 14 Ocak 1742 14 Ocak 1742
İmparator
20 Ocak 1745 II. Ferdinand'ın büyük-büyük-torunu; I. Joseph'in kızı Maria Amalia'nın kocası

Habsburg-Lorraine Değiştir

Resim İsim Hanedan Kral İmparator Bitiş Notlar
  I. Franz
(Franz I)
Lorraine 13 Eylül 1745 13 Eylül 1745
İmparator
18 Ağustos 1765 III. Ferdinand'ın büyük-torunu; VI. Karl'ın kızı Maria Theresia'nın kocası
  II. Joseph
(Joseph II)
Habsburg-Lorraine 27 Mart 1764 18 Ağustos 1765
İmparator
20 Şubat 1790 I. Franz ve Maria Theresia'nın oğlu; babasının yönetiminde Almanya Kralı, 1764–1765
  II. Leopold
(Leopold II)
Habsburg-Lorraine 30 Eylül 1790 30 Eylül 1790
İmparator
1 Mart 1792 I. Franz ve Maria Theresia'nın oğlu
  II. Franz
(Franz II)
Habsburg-Lorraine 7 Temmuz 1792 7 Temmuz 1792
İmparatoror
6 Ağustos 1806 II. Leopold'un oğlu; Kutsal Roma imparator dağıldı; ayrıca Avusturya İmparatoru 1804–1835; Alman Konfederasyonu başkanı (1815-1835), ölüm 1835

Ren Konfederasyonu, 1806–1813 Değiştir

İsim Portre Unvan Hanedan Başlangıç Bitiş
Napolyon Bonapart
Fransa İmparatoru
İtalya Kralı
  Ren Konfederasyonu
Koruyucusu
Bonapart 12 Temmuz 1806 19 Ekim 1813
Karl Theodor Anton Maria von Dalberg,
Regensburg Prens-Archbishop
Frankfurt Büyük Dükası
  Ren Konfederasyonu
Baş Prensi
25 Temmuz 1806 26 Ekim 1813
Eugène de Beauharnais,
Frankfurt Büyük Dükası
  Ren Konfederasyonu
Baş Prensi
Beauharnais 26 Ekim 1813 Aralık 1813

Alman Konfederasyonu, 1815–1866 Değiştir

İsim Portre Unvan Hanedan Başlangıç Bitiş
I. Franz,
Avusturya İmparatoru
(Franz I, Kaiser von Österreich)
  Başkanlık kuvvetin başı (Präsidialmacht) Austria[3] Habsburg-Lorraine 20 Haziran 1815 2 Mart 1835
I. Ferdinand,
Avusturya İmparatoru
(Ferdinand I, Kaiser von Österreich)
  Başkanlık kuvvetin başı (Präsidialmacht) Austria[3] Habsburg-Lorraine 2 Mart 1835 12 Temmuz 1848
Archduke John of Austria
(Erzherzog Johann von Österreich)
  Devrimci Alman İmparatorluğu'nun Imperial Vicar(Reichsverweser)[4] Habsburg-Lorraine 12 Temmuz 1848 20 Aralık 1849
IV. Friedrich Wilhelm, Prusya Kralı
(Friedrich Wilhelm IV, König von Preußen)
  Almanların İmparatoru seçilmiş Hohenzollern Frankfurt Meclisi tarafından 28 Mart 1849 tarihinde Almanların İmparatoru seçildi, fakat tacı 28 Nisan 1849 tarihind reddetti.[5]
Erfurt Birliği[6]
Birliğin Presidiumu (Unionsvorstand)
26 Mayıs 1849 29 Kasım 1850
Franz Joseph,
Avusturya İmparatoru
(Franz Joseph I, Kaiser von Österreich)
  Başkanlık kuvvetin başı (Präsidialmacht) Avusturya Habsburg-Lorraine 1 Mayıs 1850 24 Ağustos 1866

Kuzey Alman Konfederasyonu, 1867–1871 Değiştir

İsim Portre Unvan Hanedan Başlangıç Bitiş
I. Wilhelm,
Prusya Kralı
(Wilhelm I, König von Preußen)
 
Kuzey Alman Konfederasyonu'nun
Bundespräsidium'u taşıyan
Hohenzollern 1 Temmuz 1867 1 Ocak 1871[7]

Alman İmparatorluğu, 1871–1918 Değiştir

İsim Portre Unvan Hanedan Başlangıç Bitiş
I. Wilhelm,
Alman İmparatoru
(Wilhelm I, Deutscher Kaiser)
 
Alman İmparatoru Hohenzollern 1 Ocak 1871[7] 9 Mart 1888
III. Friedrich,
Alman İmparatoru
(Friedrich III, Deutscher Kaiser)
 
Alman İmparatoru Hohenzollern 9 Mart 1888 15 Haziran 1888
II. Wilhelm,
Alman İmparatoru
(Wilhelm II, Deutscher Kaiser)
 
Alman İmparatoru Hohenzollern 15 Haziran 1888 9/28 Kasım 1918[8]

Kaynakça Değiştir

 1. ^ "Germany - Britannica Educational Publishing". 6 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ocak 2018. 
 2. ^ a b c d Medieval Europeans: studies in ethnic identity and national perspectives in medieval Europe By Alfred P. Smyth, Palgrave Macmillan (1998), p. 64
 3. ^ a b Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Vol. I: Reform und Restauration 1789 bis 1830. 2nd edition, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [et.al.] 1967, p. 589.
 4. ^ Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Vol. I: Reform und Restauration 1789 bis 1830. 2nd edition, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart [et.al.] 1967, p. 625–627, 808.
 5. ^ Manfred Botzenhart: Deutscher Parlamentarismus in der Revolutionszeit 1848–1850. Droste Verlag, Düsseldorf 1977, pp. 697/698.
 6. ^ Anlage II: Additional-Akte zu dem Entwurf der Verfassung des Deutschen Reichs. In: Thüringer Landtag Erfurt (ed.): 150 Jahre Erfurter Unionsparlament (1850–2000) (= Schriften zur Geschichte des Parlamentarismus in Thüringen. H. 15) Wartburg Verlag, Weimar 2000, 3-86160-515-5, S. 27–44, here pp. 185–187.
 7. ^ a b Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band III: Bismarck und das Reich. 3. Auflage, W. Kohlhammer, Stuttgart 1988, S. 750/751.
 8. ^ Tahttan indirilmesi 9 Kasım günü Şansölye tarafından ilan edildi ve İmparator Hollanda'ya sürgüne gitti. 28 Kasım'a kadar resmen tahttan inmedi.

Dış bağlantılar Değiştir

  Wikimedia Commons'ta Monarchs of Germany ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur