Verdun Antlaşması

Frank İmparatorluğunu Şarlman'ın torunları arasında bölen 843 antlaşması

Verdun Antlaşması (843) Karolenj İmparatorluğu'nun Dindar Ludwig'in üç oğlu arasında paylaşıldığı antlaşmadır.

Karolenj İmparatorluğu'nun 843 yılındaki sınırları

Dindar Ludwig Frankların büyük imparatoru Şarlman'ın oğluydu. Babasının topraklarını daha da genişletmiş Batı Avrupa'nın büyük bir kısmını kapsayan büyük bir imparatorluk kurmuştu. Dindar Ludwig 840 yılında ölünce üç oğlu arasında toprak kavgası çıktı. Oğullarından I. Lothar Kuzey İtalya'nın kralı oldu, Alman Ludwig Bavyera'nın, Dazlak Karl da Akitanya'nın kralı oldu. Ancak I. Lothar, yeğeni II. Pippin'le (en) bir olarak kardeşlerinin topraklarını ele geçirmek istedi. 841 yılında kardeşler arasında çıkan Fontenoy savaşını kaybeden I. Lothar kardeşleriyle anlaşma masasına oturmak zorunda kaldı. Yapılan antlaşmanın sonucunda:

Orta Frank Krallığı'nın ömrü kısa oldu. Batı Frank Krallığı Francia adını korudu. Günümüzdeki Fransa adı bu kökenden gelmektedir. Verdun Antlaşması günümüzdeki Fransa ve Almanya ülkelerinin temelini oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır.