Ali Râmitenî

Ali Râmitenî, Türk kökenli mutasavvıf. Adından da anlaşılabileceği gibi Buhâra’ya bağlı Râmiten isimli bir köyde doğduğu düşünülmektedir. Doğum tarihi bilinmeyen mutasavvıfın ölüm tarihinin 1328 olduğu sanılmaktadır.