Ali Ferit Paşa (D.1860 Kahire-Ö.1937) Türk bürokrat, asker, siyasetçi. Ülkenin kurtuluşunu Wilson İlkeleri'ne ve padişahın emirlerine bağlı kalmakta gören 'Sulh ve Selamet Partisi'nin kurucusudur. Babası Ali Necip Efendi'dir.

Yaşamı
değiştir

1879 yılında Mühendishaneden Üsteğmen olarak mezun olmuştur. 1909 İhtilâlinden sonra Divan-ı harb Azası, Topçu Dairesi Reisi, Selanik Vali Vekili olmuştur. Damat Ferit Paşa Kabinesi'nde Savaş Bakanı olarak görev yapmıştır ancak daha sonra görüşlerini değiştirip Milli Mücadele'ye destek verince hükûmetten çekilmek zorunda kalmıştır.[1]

Nutuk'da Ali Ferit Paşa
değiştir

Atatürk yazmış olduğu Nutuk kitabında Milli Mücadele'ye destek vermeleri için mektup gönderdiği bazı aydınlardan birisini Ali Ferit Paşa olarak işaret eder.[2]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ İbrahim Alâettin Gövsa / Türk Meşhurları (1946)
  2. ^ Nutuk/Sf.15