Algonkin halkları

Algonkin halkları (İngilizce Algonquians, Fransızca Algonquiens), Kuzey Amerika'da çoğu Kanada'da, birazı da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve Algonkin dillerini konuşan Kızılderili halklarıdır. En üst reis yapılanması olarak büyük reislere sakima denir.

Algonkin halkları
1. Doğu Algonkinleri
2. Kuzey Algonkinleri
3. Merkezi Algonkinler
4. Batı Algonkinleri
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Kanada, ABD
Diller
Din
Hristiyanlık, yerli inançları
İlgili etnik gruplar
Kızılderililer, Eskimolar
Kuzey Karolina Algonkinlerinin dansı

Komşuları arasında kuzeyde Eskimolar, batıda Atabask dillerini konuşan Na-Dene Kızılderilileri (Atabasklar), güneyde ise Siyu dilleri ile İrokua dillerini konuşan Kızılderililer bulunur. Subarktik Kızılderilileri ile Kuzeydoğu Kızılderilileri yerli kültür gruplarında ele alınırlar.

Adlandırma

değiştir

Algonkin adı en dar (Algonquin) anlamıyla Algonkinleri ve dillerini; en geniş (Algonquian) anlamıyla da Algonkin halkları ve dillerini belirtir. Algonkin teriminin Malisetçe elakómkwik ([ɛlæˈɡomoɡwik] «they are our relatives/allies»)[1][2] kelimesinden geldiği iddia edilir.

Sınıflandırma

değiştir

Kültürel açıdan kabaca 4 ana grupta toplanırlar:[3]

1. Doğu Algonkinleri — Kanada ve ABD'de yaşarlar ve dilleri Doğu Algonkin dillerine girer: Mikmaklar, Abenakiler, Malesitler, Lenapeler, Karolina Algonkinleri ...

2. Kuzey Algonkinleri — Kanada'da yaşarlar ve dilleri Merkezi Algonkin dillerine girer: Kriler, Atikamekler, Naskapiler, İnnular, Algonkinler, Menominiler

3. Merkezi Algonkinler — Kanada ve ABD'de yaşarlar ve dilleri Merkezi Algonkin dillerine girer: Çipevalar, Potavatomiler, Meskvakiler, Şavniler, Miamiler, Illinoisler ...

4. Batı Algonkinleri — Kanada ve ABD'de yaşarla ve dilleri Ova Algonkin dillerine girer: Karaayaklar, Arapaholar, Atsinalar, Şayenler

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Cappel, Constance, (2006), Odawa Language and Legends: Andrew J. Blackbird and Raymond Kiogima, Bloomington, IN: Xlibris [p. 401, notes 133, 136]
  2. ^ Bright, William (2004). Native American Place Names of the United States. Norman: University of Oklahoma Press [p. 32]
  3. ^ Le dialogue entre les données linguistiques et les données encyclopédiques dans le DRF, le DHFQ et le DSR par Louis Mercier