İrokua Dilleri, aslen Kuzey Amerika'nın doğusunda yerleşmiş, İrokua birlikleri ve diğer halkların üyeleri tarafından konuşulan, akraba dillerdir.

İrokua dillerinin dağılımı

Tek başına bu diller Kayugaca (360 konuşmacı), Oneydaca (250 konuşmacı), Onondagaca (yaklaşık 100 konuşmacı), Senekaca, (200 konuşmacı), Susquehannock (1760'lerde yok olmuş), Tuskaroraca, Wyandot (1960'larda yok olmuş) dileri ile Laurentce veya Erie gibi nesli kuruduktan sonra haklarında bilgi sahibi olunmuş dillerdir.

En büyük diller Çerokice (12.000 ile 22.000 kadar konuşmacı) ve Mohavkçadır.