Akma derecesi

sıvı maddelerin akışkanlık özelliklerini koruyabildikleri en düşük sıcaklık

Akma derecesi sıvı maddelerin akışkanlık özelliklerini koruyabildiği en düşük sıcaklık derecesidir. Ham petrolün görece yüksek akma derecesi bu madde içinde bulunan kerosenin yoğunluğuna bağlıdır.

ÖlçümDüzenle

Sıvı, Peltier aygıtı yardımıyla dakikada 1,5±0,1 °C soğutulur. Deneğin üzerine sıkıştırılmış gaz tanecikleri gönderilir ve herhangi bir devinim olup olmadığı gözlenir.