Akarsu morfolojisi

Akarsu morfolojisi ya da diğer adıyla nehir morfolojisi, nehir kanallarının şekillerini ve zaman içerisinde nehir kanallarının yönlerinin ve şekillerinin nasıl değiştiğini göstermek için kullanılan terimlerdir.[1]

TanımlamalarDüzenle

 
Kızılırmak
  • Akarsu: Karalar üzerindeki yüzeysel sular, yerçekimi tesiri ile en büyük eğim yönünde belirli bir mecrada toplanarak çizgisel bir akım oluşturur.[1] Akarsu bu şekilde oluşan doğal su yolları içinde, hareket eden sular için kullanılan genel bir sözcüktür.[1]
  • Akarsu havzası: Bir akarsuyun sularını topladığı alana akarsu havzası, drenaj havzası ya da su toplama havzası adı verilir.
  • Su ayrım çizgisi: İki komşu akarsu havzasını ayıran çizgiye su ayrım çizgisi denir.
  • Akarsu ağı: Bir akarsu kolu ile yan kollarının tümünün meydana getirdiği şebekedir.
  • Akarsu yatağı: Bir akarsuyun ortalama su seviyesindeki kesit kısmıdır.
  • Telvek: En düşük kotlu taban noktalarını birleştirerek elde edilen çizgidir.
  • Memba bölgesi: Bir akarsu kesitinde kaynak tarafında kalan akarsu bölümüdür.
  • Mansap bölgesi: Bir akarsu kesitinin uç kısmında kalan akarsu bölümüdür.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b c Nijman, Jan (2020). Geography: Realms, Regions, and Concepts (20. bas.). Wiley. ISBN 978-1119607410. 

Ayrıca bakınızDüzenle