Ahmediye Külliyesi

Ahmediye Külliyesi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Ahmediye semtinde, Gündoğumu Caddesi ile Esvapçı Sokağı’nın kesiştiği yerdedir. Cami, medrese, kütüphane, sebil, çeşmeler, türbe ve hazireden oluşmaktadır. Eminzade Hacı Ahmed Ağa tarafından 1720’lerde yaptırılan külliyenin camisi moloz taşından, tek şerefeli minaresi kesme taştan yapılmıştır. Kare bir plan üzerinde yükselen yapı, tek kubbeyle örtülüdür. Külliyenin iki kollu medresesi on bir odalıdır. Kütüphane yapısı kare planlı, tek kubbeli bir yapıdır. Mermer sebil üç cephelidir ve her yüzünde talik yazıyla yazılmış beyitler mevcuttur. Sebilin dışında iki çeşme vardır. Türbeye, Eminzade Hacı Ahmed Ağa’nın dışında başka kişiler de defnedilmiştir.