Ahmed er-Rifâi

Rufâilik tarikatının kurucusu, 12. yüzyılda yaşamış din bilgini

Ahmed er-Rifâi (1118 - 1182), 12. yüzyılda yaşamış din bilgini ve Rufâilik tarikatının kurucusu.

Ahmed er-Rifâi
أحمد الرفاعي
Doğum1118
Batâih
Ölüm1182
Bağdat
Rifâ’îyye Tarîkatı Zikiri.

1118'de Irak'ta Bağdat ile Basra arasında yer alan Ümmü Abide köyünde dünyaya gelmiştir. Yedi yaşında iken babası vefat edince tahsil ve terbiyesini dayısı ve mürşidi Şeyh Mansur Batahi üstlenmiştir. Şeriat ve Tarîkat ilimlerini tahsilden sonra icazet alan Seyyid Ahmet er-Rufai, babası Seyid Ali'nin Hasen köyündeki dergahında irşâda başlamıştır. Dayısı ve mürşidi Mansur Bahati'nin vefat etmesi ile Ümmü Abidedeki dergahta posta oturmuştur. Kendi ismiyle anılan Rufailik (Rifâ’îyye) Tarîkatını kurmuştur.[1]

Eserleri değiştir

 • el-Hikemü'r Rufaiyye
 • en-Nizamü'l-Has li-Ehli'l-İhtisas
 • Hadis-i Erbain Şerhi
 • el-Burhanü'l-Müeyyed
 • el-Mecalisü's-Seniyye
 • el-Eş'ar
 • el-Ahzab ve'l-Evrad
 • Mecalis-i Ahmediyye
 • Kitabü'l Hikem
 • Ahzabu'r Rufaiyye
 • es-Sıratu'l-Müstakim
 • er-Rivaye
 • et-Tarik İlallah
 • el-Akaidü'r-Rufaiyye
 • Şerhü Tenbih
 • Tefsirü Sureti'l Kadir
 • Rahiku'l Kevser
 • Bahçe fi'l Fıkh

Silsile değiştir

 • İmam Hüseyin;
 • İmam Zeynel Abidin;
 • İmam Muhammed el-Bakır;
 • İmam Cafer es-Sadık;
 • İmam Musa el-Kâzım;
 • Imam İbrahim el-Mürteza;
 • es-Seyyid ikinci Musa;
 • es-Seyyid Ahmed;
 • es-Seyyid Hüseyin;
 • es-Seyyid el-Hasen;
 • es-Seyyid Muhammed eb-ul-Kaasım;
 • es-Seyyid el-Mehdi;
 • es-Seyyid eb-ul Mekarim el-Hasen;
 • es-Seyyid Ali;
 • es-Seyyid Ahmed;
 • es-Seyyid Hazım;
 • es-Seyyid Sabit;
 • es-Seyyid Yahya;
 • es-Seyyid Ebul-Hasen Aliyy-ür-Rıfai;
 • es-Seyyid Ahmed er-Rıfai.

Kaynakça değiştir

 1. ^ "Hayatı". 26 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Şubat 2012. 

Dış bağlantılar değiştir