Ager publicus, Antik Roma'da esas olarak savaş neticesinde elde edilen devlet arazisine verilen isimdir.