Adnaniler

Arap Yarımadası'nda yaşamış olan bir kavim

Adnanîler, İslâm Peygamberi Muhammed’in soyunun dayandığı, Arap Yarımadası'nda yaşamış olan bir kavimdir. Asıl yurtları, Arap Yarımadası'nın kuzey, orta ve batı kısımlarıdır. Ataları Peygamber Muhammed’in yirmi birinci büyük dedesi olan Adnan'dır.[1]

Kökenleri değiştir

Adnan, Adnanî Araplar'ın geleneksel atası olarak kabul edilmektedir. Sonradan Araplaşmış olan Araplar olarak bilinmektedirler. Adnan'ın soyu ise İsmail'in büyük oğlundan zuhur eden "Kedarlar" aşireti'ne dayandırılmaktadır.[2]

Komşuları değiştir

Yaşadıkları dönemde Arap Yarımadasının güney ve güneydoğusundaki kısımlarında da "Kahtaniler" yaşamaktaydı. Neseb âlimlerince, Adnan’ın soyunun İbrahim peygamber’in neslinden olduğu ittifakla kabul edilmektedir.[1][3]

Adnan'nın soyu değiştir

 
Adnanîler neslinin Kureyş'e bağlanması.

Adnan'dan İslâm Peygamberi Muhammed'e kadar 21 kuşak vardır. Bunlar sırasıyla:

 1. Adnan
 2. Ma'ad
 3. Nizâr
 4. Mudar
 5. İlyâs
 6. Müdrîke(Amir)
 7. Hüzeyme
 8. Kinâne
 9. Nadr
 10. Mâlik
 11. Fihr El Kureyşî
 12. Gâlib
 13. Lüeyy
 14. Kâ’b
 15. Mûrrah ibn-i Kâ’b
 16. Kilâb ibn-i Mûrrah
 17. Kusay bin Kilab
 18. ʿAbd’ûl-Menâf bin Kusayy (Muğîre)
 19. Hâşim ibn-i ʿAbd’î-Menâf (asıl adı "Amr")
 20. ʿAbd’ûl-Muttâlib ibn-i Hâşim (asıl adı "Şeybe")
 21. ʿAbd Allâh ibn-i ʿAbd’ûl-Muttâlib
 22. Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn ʿAbd Allâh ibn ʿAbd’ûl-Muttâlib[4][5][6][7][8]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

 1. ^ a b Mevlânâ Şiblî, Asr-ı Saadet, c.1,s.119
 2. ^ Parolin, Gianluca P. (2009). Citizenship in the Arab World: Kin, Religion and Nation-State. s. 30. ISBN 978-9089640451. 
 3. ^ Kâinatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Salih Suruç, Nesil Yayınları, sayfa 41, 2013 ISBN 978-975-269-894-9
 4. ^ İbn-i Hişam, Sîre, c.1, s.1-3
 5. ^ İbn Sa’d, Tabakat, c.1, s.55-56
 6. ^ Belâzuri,Ensabü’l-Eşraf, c.1, s.12
 7. ^ Taberî, Tarih, c.2, s.172-180
 8. ^ Kâinatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Salih Suruç, Nesil Yayınları, sayfa 40, 2013ISBN 978-975-269-894-9

Dış bağlantılar değiştir