Acil durum hizmetleri

Acil durum hizmetleri ve kurtarma hizmetleri, farklı acil durumları ele alıp çözerek kamu güvenliğini sağlayan ve sağlığını koryuan kuruluşlardır. Bu kurumlardan bazıları yalnızca belirli acil durum türlerini ele almak için varken, diğerleri genel sorumluluklarının bir parçası olarak geçici acil durumlarla ilgilenmektedir. Bu kuruluşların birçoğu, halkın acil durumlardan etkili bir şekilde kaçınmasına, bunları tespit etmesine ve bildirmesine yardımcı olmak için toplumu bilinçlendirme ve önleme programlarıyla ilgilenir. Acil durum hizmetleri genellikle ilk müdahale ekipleri olarak kabul edilir.

Bir trafik kazasına müdahale eden polis ve itfaiye ekipleri

Acil durum servislerinin, kritik acil durum çağrıları için ayrılmış bir veya daha fazla özel acil telefon numarası bulunmaktadır. Birçok ülkede tüm acil servisler için tek bir numara kullanılırken, bazı ülkelerde her acil servisin kendi acil telefon numarası bulunmaktadır. Acil durumları bildirmek için acil durum servislerine yapılan çağrılara servis çağrıları denir.

Acil durum hizmetlerinin mevcudiyeti büyük ölçüde konuma bağlıdır ve bazı durumlarda alıcının ödeme yapmasına veya hizmeti almak için uygun sigortaya veya başka bir kefalete sahip olmasına da bağlı olabilmektedir.