Abdüşems bin Abdümenâf

(Abdişems bin Abdimenaf sayfasından yönlendirildi)

Abdüşems bin Abdümenâf (Arapçaعبد شمس بن عبد مناف) Mekkeli Kureyş kabilesinin meşhur mensuplarından biriydi. Onun neslinden gelen Kureyş kabilesinin mensupları sonradan "Beni Abd-i Şems" olarak anılmışlardır.

Sülalesi

değiştir

Muhtemelen Abdümenâf bin Kusay'ın en büyük oğluydu. Daha küçük olan kardeşleri Muttalib, Neval ve adını Haşimoğulları'na veren Haşim bin Abdimenaf idi. Onun mânevî oğlu ve evlâtlığı Ümeyye bin Abdişems'ten sonra kendisinin de mensup olduğu bu kabile, Ûmeyye Aşireti olarak anılır olmuştu.

Dış bağlantılar

değiştir