ICD-10, A30-A49: Diğer bakteriyel hastalıklar

(A30-A49 sayfasından yönlendirildi)

ICD-10, A30-A49: Diğer bakteriyel hastalıklar, ICD-10'un güncel (2007) sürümünde A30'dan A49'a kadar kodlanmış ve topluca "diğer bakteriyel hastalıklar" olarak adlandırılmış hastalık grubudur ve toplam 18 hastalık bloğu ile ilgili hastalıkları içerir.[1]

Bu grup, ICD-10, Bölüm 1 (A00-B99): Belirli enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar kategorisine dahildir.[2]

Hastalık bloklarıDeğiştir

  • Bazı hastalık adlarına eklenen "BTT" kısaltmasının açılımı "Başka Türlü Tanımlanmamış"tır ve ICD-10'un İngilizce metinlerinde izlenen "NOS (not otherwise specified)" ifadesinin karşılığıdır.

A30 Lepra (Hansen hastalığı)

İçerir: Mycobacterium leprae'ya bağlı enfeksiyon
İçermez: lepra sekelleri (B92)
A30.0 Kuşkulu lepra

A30.1 Tüberküloit lepra

A30.2 Sınırda tüberküloit lepra

A30.3 Sınırda lepra

A30.4 Sınırda lepromatöz lepra

A30.5 Lepromatöz lepra

A30.8 Diğer lepra formları

A30.9 Tanımlanmamış lepra

Kaynak - A30: Leprosy [Hansen's disease]. ICD-10, v.2007. WHO.

A31 Diğer mikobakterilere bağlı enfeksiyonlar

İçermez:
- lepra (A30)
- tüberküloz (A15'den A19'a)
A31.0 Mikobakteriyel akciğer enfeksiyonu
- Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare (Battey basili) ya da Mycobacterium kansasii'ye bağlı enfeksiyon
A31.1 Mikobakteriyel deri enfeksiyonu
- Buruli ülseri
- Mycobacterium marinum ya da Mycobacterium ulcerans'a bağlı enfeksiyon

A31.8 Diğer mikobakteriyel enfeksiyonlar

A31.9 Tanımlanmamış mikobakteriyel enfeksiyon
- Atipik mikobakteri enfeksiyonu, BTT
- Mikobakteriyoz, BTT
Kaynak - A31: Infection due to other mycobacteria. ICD-10, v.2007. WHO.

A32 Listeriyoz

İçerir: gıdalara bağlı listeriyal enfeksiyon
İçermez: yenidoğan (yaygın) listeriyozu (P37.2)
A32.0 Deri listeriyozu

A32.1 Listeriyal meninjit ve meningoensefalit
- Listeriyal meninjit (G01)
- Listeriyal meningoensefalit (G05.0)

A32.7 Listeriyal septisemi

A32.8 Diğer listeriyoz formları
- Listeriyal
- - serebral arterit (I68.1)
- - Listeriyal endokardit (I39.8)
- Oküloglandüler listeriyoz
A32.9 Tanımlanmamış listeriyoz

Kaynak - A32: Listeriosis. ICD-10, v.2007. WHO.

A33 Yenidoğan tetanozu

Kaynak - A33: Tetanus neonatorum. ICD-10, v.2007. WHO.

A34 Obstetrik tetanoz

Kaynak - A34: Obstetrical tetanus. ICD-10, v.2007. WHO.

A35 Diğer tetanozlar

- Tetanoz, BTT
İçermez:
- Yenidoğan tetanozu (A33)
- Obstetrik tetanoz (A34)

Kaynak - A35: Other tetanus. ICD-10, v.2007. WHO.

A36 Difteri

A36.0 Farinks difterisi
- Difteritik membranöz anjin
- Tonsiller difteri
A36.1 Nazofarinks difterisi

A36.2 Larinks difterisi
- Difteritik laringotrakeit
A36.3 Deri difterisi
İçermez: eritrazm (L08.1)

A36.8 Diğer difteriler
- Difteritik
- - konjunktivit (H13.1)
- - miyokardit (I41.0)
- - polinörit (G63.0)
A36.9 Tanımlanmamış difteri

Kaynak - A36: Diphtheria. ICD-10, v.2007. WHO.

A37 Boğmaca

A37.0 Bordetella pertussis'e bağlı boğmaca

A37.1 Bordetella parapertussis'e bağlı boğmaca

A37.8 Diğer Bordetella türlerine bağlı boğmaca

A37.9 Tanımlanmamış boğmaca

Kaynak - A37: Whooping cough. ICD-10, v.2007. WHO.

A38 Kızıl hastalığı

- Skarlatina
İçermez: streptokok nedenli boğaz ağrısı (J02.0)

Kaynak - A38: Scarlet fever. ICD-10, v.2007. WHO.

A39 Meningokok enfeksiyonu

A39.0 Meningokok meninjiti (G01)

A39.1 Waterhouse-Friderichsen sendromu (E35.1)
- Meningokoksal hemorajik adrenalit
- Meningokoksal adrenal sendrom
A39.2 Akut meningokoksemi

A39.3 Kronik meningokoksemi

A39.4 Tanımlanmamış meningokoksemi
- Meningokoksal bakteremi, BTT
A39.5 Meningokoksal kalp hastalığı
- Meningokoksal
- - kardit, BTT (I52.0)
- - endokardit (I39.8)
- - miyokardit (I41.0)
- - perikardit (I32.0)

A39.8 Diğer meningokok enfeksiyonları
- Meningokoksal
- - artrit (M01.0)
- - konjunktivit (H13.1)
- - ensefalit (G05.0)
- - retrobulbar nörit (H48.1)
- Postmeningokoksal artrit (M03.0)
A39.9 Tanımlanmamış meningokok enfeksiyonu
- Meningokok hastalığı, BTT
Kaynak - A39: Meningococcal infection. ICD-10, v.2007. WHO.

A40 Streptokok septisemisi

İçermez:
- şunlarda gelişen septisemiler:
- - doğum (O75.3)
- - lohusalık (O85)
- - yenidoğan (P36.0, P36.1)
- şunlardan sonra gelişen septisemiler:
- - bağışıklama (T88.0)
- - düşük ya da ektopik veya molar gebelik (O03'den O07'ye, O08.0)
- - girişimsel işlem (T81.4)
- - infüzyon, transfüzyon ya da enjeksiyon (T80.2)
A40.0 Grup A streptokok septisemisi

A40.1 Grup B streptokok septisemisi

A40.2 Grup D streptokok septisemisi

A40.3 Streptococcus pneumoniae septisemisi
- Pnömokok septisemisi

A40.8 Diğer streptokok septisemileri

A40.9 Tanımlanmamış streptokok septisemisi

Kaynak - A40: Streptococcal septicaemia. ICD-10, v.2007. WHO.

A41 Diğer septisemiler

İçermez:
- bakteremi, BTT (A49.9)
- şunlara bağlı gelişen septisemiler:
- - aktinomiçes (A42.7)
- - bağırsak dışı yersiniyoz (A28.2)
- - Erysipelothrix (A26.7)
- - gonokok (A54.8)
- - herpesvirüs (B00.7)
- - kandida (B37.7)
- - listeriya (A32.7)
- - meningokok (A39.2, .3 ve .4)
- - streptokok (A40)
- - şarbon (A22.7)
- - tularemi (A21.7)
- şunlarda gelişen septisemiler:
- - doğum (O75.3)
- - lohusalık (O85)
- - yenidoğan (P36)
- şunlardan sonra gelişen septisemiler:
- - bağışıklama (T88.0)
- - düşük ya da ektopik veya molar gebelik (O03'den O07'ye, O08.0)
- - girişimsel işlem (T81.4)
- - infüzyon, transfüzyon ya da enjeksiyon (T80.2)
- septisemik
- - meliyoidoz (A24.1)
- - veba (A20.7)
- toksik şok sendromu (A48.3)
A41.0 Staphylococcus aureus'a bağlı septisemi

A41.1 Diğer belirlenmiş stafilokoklara bağlı septisemi
- Koagülaz-negatif stafilokoklara bağlı septisemi
A41.2 Tanımlanmamış stafilokoklara bağlı septisemi

A41.3 Haemophilus influenzae'ya bağlı septisemi

A41.4 Anaeroblara bağlı septisemi
İçermez: gazlı gangren (A48.0)
A41.5 Diğer gram-negatif organizmalara bağlı septisemi
- Gram-negatif septisemi, BTT

A41.8 Diğer tanımlanmış septisemiler

A41.9 Tanımlanmamış septisemi
- Septik şok
Kaynak - A41: Other septicaemia. ICD-10, v.2007. WHO.

A42 Aktinomikoz

İçermez: aktinomiçetom (B47.1)
A42.0 Akciğer aktinomikozu

A42.1 Abdominal aktinomikoz

A42.2 Servikofasiyal aktinomikoz

A42.7 Aktinomiçes septisemisi

A42.8 Diğer aktinomikoz formları

A42.9 Tanımlanmamış aktinomikoz

Kaynak - A42: Actinomycosis. ICD-10, v.2007. WHO.

A43 Nokardiyoz

A43.0 Akciğer nokardiyozu

A43.1 Deri nokardiyozu

A43.8 Diğer nokardiyoz formları

A43.9 Tanımlanmamış nokardiyoz

Kaynak - A43: Nocardiosis. ICD-10, v.2007. WHO.

A44 Bartonelloz

A44.0 Sistemik bartonelloz
- Oroya ateşi
A44.1 Kutanöz ve mukokutanöz bartonelloz
- Verruga peruana

A44.8 Diğer bartonelloz formları

A44.9 Tanımlanmamış bartonelloz

Kaynak - A44: Bartonellosis. ICD-10, v.2007. WHO.

A46 Erizipel

İçermez: doğum sonrası ya da lohusalık erizipeli (O86.8)

Kaynak - A46: Erysipelas. ICD-10, v.2007. WHO.

A48 Başka yerde sınıflanmamış diğer bakteriyel hastalıklar

İçermez: aktinomiçetom (B47.1)
A48.0 Gazlı gangren
- Klostridiyal
- - selülit
- - miyonekroz
A48.1 Lejyoner hastalığı

A48.2 Pnömoni dışı lejyoner hastalığı (Pontiac ateşi)

A48.3 Toksik şok sendromu
İçermez:
- endotoksik şok, BTT (R57.8)
- septisemi, BTT (A41.9)
A48.4 Brezilya purpurik ateşi
- Sistemik Haemophilus aegyptius enfeksiyonu

A48.8 Diğer tanımlanmış bakteriyel hastalıklar

Kaynak - A48: Other bacterial diseases, not elsewhere classified. ICD-10, v.2007. WHO.

A49 Tanımlanmamış yerde bakteriyel enfeksiyon

İçermez:
- başka bölümlerde sınıflanmış hastalıkların nedeni olarak bakteriyel etkenler (B95, B96)
- BTT klamidya enfeksiyonu (A74.9)
- BTT meningokok enfeksiyonu (A39.9)
- BTT riketsiya enfeksiyonu (A79.9)
- BTT spiroket enfeksiyonu (A69.9)
A49.0 Tanımlanmamış stafilokok enfeksiyonu

A49.1 Tanımlanmamış streptokok enfeksiyonu

A49.2 Tanımlanmamış Haemophilus influenzae enfeksiyonu

A49.3 Tanımlanmamış mikoplazma enfeksiyonu

A49.8 Tanımlanmamış yerde diğer bakteriyel enfeksiyonlar

A49.9 Tanımlanmamış bakteriyel enfeksiyon
- BTT bakteremi
Kaynak - A49: Bacterial infection of unspecified site. ICD-10, v.2007. WHO.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Other bacterial diseases (A30-A49) 10 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. ICD-10, v. 2007. WHO.
  2. ^ Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99) 25 Ağustos 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. ICD-10, v. 2007. WHO.