ICD-10, A00-A09: Bağırsakların enfeksiyon hastalıkları

(A00-A09 sayfasından yönlendirildi)

ICD-10, A00-A09: Bağırsakların enfeksiyon hastalıkları, ICD-10'un güncel (2007) sürümünde A00'dan A09'a kadar kodlanmış ve topluca "bağırsakların enfeksiyon hastalıkları" olarak adlandırılmış hastalık grubudur ve toplam on hastalık bloğu ve ilgili hastalıkları içerir.[1]

Bu grup, ICD-10, Bölüm 1 (A00-B99): Belirli enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar kategorisine dahildir.[2]

Hastalık bloklarıDeğiştir

  • Bazı hastalık adlarına eklenen "BTT" kısaltmasının açılımı "Başka Türlü Tanımlanmamış"tır ve ICD-10'un İngilizce metinlerinde izlenen "NOS (not otherwise specified)" ifadesinin karşılığıdır.

A00 Kolera

A00.0 Vibrio cholerae 01 biyovar kolera'ya bağlı kolera
- Klasik kolera
A00.1 Vibrio cholerae 01 biyovar eltor'a bağlı kolera
- Eltor kolerası

A00.9 Belirlenmemiş kolera

Kaynak - A00: Cholera. ICD-10, v.2007. WHO.

A01 Tifo ve paratifo

A01.0 Tifo
- Salmonella typhi'ye bağlı enfeksiyon
A01.1 Paratifo A

A01.2 Paratifo B

A01.3 Paratifo C

A01.4 Belirlenmemiş paratifo
- Salmonella paratyphi'ye bağlı enfeksiyon, BTT

Kaynak - A01: Typhoid and paratyphoid fevers. ICD-10, v.2007. WHO.

A02 Diğer Salmonella enfeksiyonları

İçerir: Salmonella typhi ve Salmonella paratyphi dışındaki Salmonella türleri ile gelişen tüm enfeksiyon ve gıda zehirlenmeleri
A02.0 Salmonella enteriti
- Salmonelloz
A02.1 Salmonella septisemisi

A02.2 Lokalize salmonella enfeksiyonları
- Salmonella artriti (M[1])
- Salmonella menenjiti (G[2])
- Salmonella osteommiyeliti (M[3])
- Salmonella pnömonisi (J[4])
- Renal tübülo-interstisiyel salmonella hastalığı (N[5])

A02.8 Diğer belirli salmonella enfeksiyonları

A02.9 Belirlenmemiş salmonella enfeksiyonu

Kaynak - A02: Other salmonella infections. ICD-10, v.2007. WHO.

A03 Şigelloz

A03.0 Shigella dysenteriae'ya bağlı şigelloz (Grup A şigelloz, Shiga-Kruse dizanterisi)

A03.1 Shigella flexneri'ye bağlı şigelloz (Grup B şigelloz)

A03.2 Shigella boydii'ye bağlı şigelloz (Grup C şigelloz)

A03.3 Shigella sonnei'ye bağlı şigelloz (Grup D şigelloz)

A03.8 Diğer şigellozlar

A03.9 Belirlenmemiş şigelloz
- Basiller dizanteri, BTT
Kaynak - A03: Shigellosis. ICD-10, v.2007. WHO.

A04 Diğer bakteriyel bağırsak enfeksiyonları

İçermez:
- başka yerde sınıflanmış gıda zehirlenmeleri
- tüberküloz enteriti (A18.3)
A04.0 Enteropatojenik Escherichia coli enfeksiyonu

A04.1 Enterotoksijenik Escherichia coli enfeksiyonu

A04.2 Enteroinvazif Escherichia coli enfeksiyonu

A04.3 Enterohemorajik Escherichia coli enfeksiyonu

A04.4 Bağırsağın diğer Escherichia coli enfeksiyonları
- Escherichia coli enteriti, BTT
A04.5 Campylobacter enteriti

A04.6 Yersinia enterocolitica'ya bağlı enterit
İçermez: bağırsak dışı yersiniyoz (A28.2)
A04.7 Clostridium difficile'ye bağlı enterokolit
- Clostridium difficile'ye bağlı gıda zehirlenmesi
- Psödomembranöz kolit
A04.8 Diğer belirlenmiş bakteriyel bağırsak enfeksiyonları

A02.9 Belirlenmemiş bakteriyel bağırsak enfeksiyonu
- Bakteriyel enterit, BTT
Kaynak - A04: Other bacterial intestinal infections. ICD-10, v.2007. WHO.

A05 Başka yerde sınıflanmamış diğer bakteriyel gıda zehirlenmeleri

İçermez:
- Eschericia coli enfeksiyonu (A04.0-A04.4)
- listeriyoz (A32)
- salmonella gıda zehirlenmesi ve enfeksiyonu (A02)
- zehirli gıdaların toksik etkileri (T[6]-T[7])
A05.0 Stafilokokkal gıda zehirlenmesi

A05.1 Botulizm
- Clostridium botulinum'a bağlı klasik gıda zehirlenmesi
A05.2 Clostridium perfringens (Clostridium welchii) gıda zehirlenmesi
- Nekrotizan enterit
A05.3 Vibrio parahaemolyticus'a bağlı gıda zehirlenmesi

A05.4 Bacillus cereus'a bağlı gıda zehirlenmesi

A05.8 Belirlenmiş diğer bakteriyel gıda zehirlenmeleri

A05.9 Belirlenmemiş bakteriyel gıda zehirlenmesi

Kaynak - A05: Other bacterial foodborne intoxications, not elsewhere classified. ICD-10, v.2007. WHO.

A06 Amibiyaz

İçerir: Entamoeba histolytica'ya bağlı enfeksiyonlar
İçermez: Diğer protozoal bağırsak hastalıkları (A07)
A06.0 Akut amibik dizanteri
- Akut amibiyaz
- Bağırsak amibiyazı, BTT
A06.1 Kronik bağırsak amibiyazı

A06.2 Dizanterik olmayan amibik kolit

A06.3 Bağırsak amebomu
Amebom, BTT
A06.4 Amibik karaciğer absesi (karaciğer amibiyazı)

A06.5 Amibik akciğer absesi (J[8])

A06.6 Amibik beyin absesi (G07)

A06.7 Cilt amibiyazı (J[9])

A06.8 Diğer bölgelerin amibik enfeksiyonları
- Amibik apandisit
- Amibik balanit (N[10])
A06.9 Belirlenmemiş amibiyaz

Kaynak - A06: Amoebiasis. ICD-10, v.2007. WHO.

A07 Diğer protozoal bağırsak hastalıkları

A07.0 Balantidiyaz
- Balantidiyal dizanteri
A07.1 Giyardiyaz [lambliyaz]

A07.2 Kriptosporidiyoz

A07.3 İzosporiyaz
- Isospora belli ve Isospora hominis'e bağlı enfeksiyon
- Bağırsak koksidiyozu
- İzosporoz

A07.8 Diğer belirlenmiş protozoal bağırsak hastalıkları
- Bağırsak trikomoniyazı
- Sarkosistoz
- Sarkosporidiyoz
A07.9 Belirlenmemiş protozoal bağırsak hastalıkları
- Flajellat diyare
- Protozoal
- - kolit
- - diyare
- - dizanteri
Kaynak - A07: Other protozoal intestinal diseases. ICD-10, v.2007. WHO.

A08 Viral ve diğer belirlenmiş bağırsak enfeksiyonları

İçermez: Gastrointestinal sistem tutulumlu influenza (J[11], J[12], J[13])
A08.0 Rotavirüs enteriti

A08.1 Norwalk ajanına bağlı akut gastroenteropati
- Küçük yuvarlak yapılı virüs enteriti
A08.2 Adenovirüs enteriti

A08.3 Diğer viral enteritler

A08.4 Belirlenmemiş viral bağırsak enfeksiyonu
- Viral
- - enterit, BTT
- - gastroenterit, BTT
- - gastroenteropati, BTT
A08.5 Diğer belirlenmiş bağırsak enfeksiyonları

Kaynak - A08: Viral and other specified intestinal infections. ICD-10, v.2007. WHO.

A09 Enfeksiyöz köken varsayılan ishal ve gastroenterit

- Enterik/bağırsak mukoza iltahabı
- BTT/hemorajik/septik kolit/enterit/gastroenterit
- BTT/dizanterik/epidemik ishal
- Enfeksiyöz ishal hastalığı, BTT
Not:
Başka bir özellik belirtilmeden A09'da listelenmiş bir terimin enfeksiyöz olmadığının varsayılabildiği ülkelerde, o terim K[14]'da sınıflanmalıdır.
İçermez:
- bakteriyel, protozoal, viral ve diğer belirlenmiş enfeksiyöz ajanlara bağlı olan ishal (A00-A08)
- enfeksiyöz olmayan ishal (K[15])
- enfeksiyöz olmayan yenidoğan ishali (P[16])

Kaynak - A09: Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin. ICD-10, v.2007. WHO.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Intestinal infectious diseases (A00-A09) 12 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. ICD-10, v. 2007. WHO.
  2. ^ Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99) 25 Ağustos 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. ICD-10, v. 2007. WHO.