Ağıl

küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer

Ağıl, koyun ve keçi sürülerinin geceleyin barındığı, üstü açık, çevresi çit ya da duvarla çevrili yer. Genellikle yerleşim yerlerinin uzağında, kurak bir yanaçta, güneye bakan yönde kurulur. Kışlık ağılların üzeri saz ya da kiremitle örtülür. Böyle kapalı olanlara daha çok mandıra denir.

Basit bir ağıl örneği, Almanya
İzlanda'da bir ağıl