Açık hece veya açık seslem, Türkçede sonunda sesli harf bulunan kısa hecelerdir. Örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi.

Arapça ve Farsçada ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isimdir. Örneğin ka-de-me, ha-se-ne gibi.

Aruz vezninde bütün açık heceler kısa hece olarak kabul edilir.