95 (sayı)

Beşin katı en büyük iki basamaklı doğal sayı , iki basamaklı en büyük yarı asal sayı

95 (doksan beş), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 96'dan önce yer alır ve 94'ten sonra gelir. Bir Thabit sayısıdır.