62 (sayı)

2 ile 31 sayılarının çarpımı olan yarı asal çift sayı

62 (altmış iki), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 63'ten önce yer alır ve 61'den sonra gelir.