2015 Türkiye genel seçimleri

2015 Türkiye genel seçimleri şu anlamlara gelebilir: