1703'te Osmanlı İmparatorluğu

Bu sayfada 1703 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan olaylar yer alır.

1703'te Osmanlı İmparatorluğu
1700'ler
| 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 |

Görevde

değiştir
  • Temmuz - Edirne Vakası: Kafkasya'da ayaklanan Gürcülere müdahale için gönderilmek istenen ordunun içindeki cebeciler, birikmiş maaşlarını alamadığı için isyan başlattı. Ukema ve devler adamları da cebecilere destek verdi. İsyan İstanbul içinde esnafın ve halkın destek vermesiyle büyüdü. Padişah vekili olan sadaret kaymakamı şehirden kaçında isyana yeniçeriler ve bostancılar da katıldı. İstanbul'da denetimi ele geçiren isyancılar, sadrazamlığa Kavanoz Ahmed Paşa'yı, şeyhülislamlığa da İmam Mehmed Efendi'yi getirdiler.
  • 27 Temmuz - Edirne Vakası: Şeyhülislam Feyzullah Efendi azledildi. Ailesiyle birlikte sürgüne gönderildiler. Şeyhülislamin azlini isteyen isyancılar bu defa da padişahın tahtı bırakmasını istediler.
  • Ağustos başı - İsyancılar asker ve halktan oluşan yaklaşık 60.000 kişilik bir kuvvetle Edirne üzerine harekete geçti. Bu ihtilal ordusu Silivri'ye geldiklerinde II. Mustafa'nın tahttan indirilip öz kardeşi Ahmed'in tahta geçirilmesi için bir karar ve fetva aldılar. İsyancılar 20 Ağustos'ta Edirne'ye ulaştı.
  • 22 Ağustos - Edirne Vakası: Tahttan çekilen II. Mustafa yerini öz kardeşi III. Ahmed'e bıraktı.
  • 17 Kasım - III. Ahmed, Edirne Vakası'na karışan yüksek memurları tasfiyeye başladı. Yeniçeri ağası Çalık Ahmed Paşa ve Veziriazam Kavanoz Ahmed Paşa görevden azledildi. İkinci vezir Damat Hasan Paşa veziriazam oldu.
  • 29 Aralık - 22. Osmanlı Padişahı II. Mustafa öldü. Yeni Cami'de babası IV. Mehmed'in türbesine defnedildi.
  • "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması.

Doğumlar

değiştir

Ölümler

değiştir