İmam Mehmed Efendi

İmam Mehmed Efendi (ö. Eylül 1728), Osmanlı şeyhülislamı.

İmam Mehmed Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
Görev süresi
20 Mart 1695 - 25 Mayıs 1695
Yerine geldiği Sadreddinzade Sadık Mehmed Efendi
Yerine gelen Feyzullah Efendi
Görev süresi
25 Temmuz 1703 - 25 Ocak 1704
Yerine geldiği Feyzullah Efendi
Yerine gelen Paşmakçızade Seyit Ali Efendi
Kişisel bilgiler
Doğum Ladik
Ölüm Eylül 1728
Mesleği Din alimi
Dini İslam

O dönemde Amasya sancağına bağlı olan Ladik kazasında doğmuştur. 20 Mart 1695'te şeyhülislâm oldu. Ancak II. Mustafa, kendi hocası Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi’yi şeyhülislâmlığa getirmek istediğinden iki ay altı gün şeyhülislâmlık yaptıktan sonra azledildi. Seyyid Feyzullah Efendi’nin yakınlarına iltiması ve idare tarzı sebebiyle ortaya çıkan hoşnutsuzluk neticesinde yeniçerilerin II. Mustafa'ya karşı ayaklanmasıyla başlayan ve III. Ahmed'in tahta çıkarılmasıyla sonuçlanan Edirne Vakası esnasında yeniçeriler tarafından 25 Temmuz 1703'te ikinci defa şeyhülislâmlığa getirildi ve III. Ahmed tahta geçince şeyhülislâmlığı tasdik edildi. Cülûsunun ardından III. Ahmed ihtilâlcileri tasfiye ederken onlar tarafından şeyhülislâmlık makamına getirilmesi ve fitneye yol açma ihtimali bulunması sebebiyle Mehmed Efendi’yi de 25 Ocak 1704'te görevinden aldı. Eylül 1728'de tarihinde öldü.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Özcan, Tahsin (2003). "MEHMED EFENDİ, İmâm-ı Sultânî". TDV İslâm Ansiklopedisi. 28. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 453-454. 29 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Haziran 2021.