E iotified (Ѥ ѥ) asıl Kiril Alfabesi'nde ye sesini verir. Ama daha sonraları bu harfin kullanımına gerek duyulmamıştır. Ve günümüzde bu harf kullanılmamaktadır.