Şerif, İslam Peygamberi Muhammed'in kızı Fatıma'nın büyük oğlu ve On İki İmamların ikincisi olan Hasan'ın soyundan gelenlere denir. Hasan'ın kardeşi Hüseyin'in soyundan gelenlere ise Seyyid denmektedir.[1]

Abbâsilerden itibâren İslam devletlerinde, Şeriflerin ve Seyyidlerin kaydı tutulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nda bu soyağaçlarını Nakîbü’l eşrâflık kurumu tutmuş, Safevîler'de ise yaygın olarak İslam'ın Alevî-Bektâşî olan Batınî (Tasavvuf) itikatlı Alevî ocakları müessesesi kurulmuştur. Alevî ocakları'nın görevi Ehl-i beytin kaydını tutup, gerçek Seyyid ve Şerifleri bilmek içindir.[1]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b Alevîlik Alevî (Arapça: علوِی) / Alevîlik (Arapça: علوِیون) Alevî kelimesinin anlamı; "Ali'ye mensup olan, Ali'nin soyundan gelen, onun Velayetini savunan (ikrâr veren) ve onun taraftarı olan demektir. Alevî Müslümanlarda; Hüseyin'in soyundan gelen Alevîlere Hüseyni veya Seyyid, Hasan'ın soyundan gelen Alevîlere ise Hasani veya Şerif denir. Bektâşîlik /Câferîlik - Alevî (Arapça: علوِی) / Alevîlik (Arapça: علوِیون) Alevî kelimesinin anlamı; "Ali'ye mensup olan, Ali'nin soyundan gelen, onun Velayetini savunan (ikrâr veren) ve onun taraftarı olan demektir. Alevî Müslümanlarda; Hüseyin'in soyundan gelen Alevîlere Hüseyni veya Seyyid, Hasan'ın soyundan gelen Alevîlere ise Hasani veya Şerif denir. - Teresa Bernheimer (8 Haziran 2016). İslam Tarihin ilk Ailesi - İmam Ali'nin ailesi Ehli Beyt ve ilk Alevîler. Ortadoğu Din ve Kültür çalışmaları (Türkçe, Arapça, Almanca ve İngilizce). Tekin Yayınevi. ss. 11-17. ISBN 9789944611671. Erişim tarihi: 1 Kasım 2020.

Ayrıca bakınız

değiştir