Şemşir

Eğimli kılıç

Şemşir veya şimşir (Farsçaشمشیر), Orta Asya kökenli kavisli bir kılıç türüdür. Başlangıçta İran kılıçları düz ve iki kenarlı olup eğri pala tipi kılıçlar ise Orta Asya Türk kökenlidir[1] ve uçtan uca 5 ila 15 derece eğriye sahiptiler. Şemşirin kökeni 9. yüzyıla kadar uzanmakta olup 12. yüzyılda Selçuklu Hanedanı tarafından İran'a tanıtıldı. Kullanımı İran'da 16. yüzyılda yaygınlaştı ve Osmanlı'da (yatağan), Babür İmparatorluğu (telvar) ve Arabistan'da (seyf) benzerleri bulunmaktaydı.

Şemşir

KaynakçaDüzenle

  1. ^ James E. Lindsay (2005), Daily life in the medieval Islamic world, Greenwood Publishing Group, s. 64, ISBN 0-313-32270-8