İzometrik, çizim yapılırken nesnelerin en, boy ve yükseklik olmak üzere her üç düzleminin de eşit önemde tasvir edildiği bir temsil yöntemidir. İzometrik çizimlerde ölçülerinin alındığı üç eksenden birisi resim düzlemine paraleldir. Aksonometri'nin bir türüdür.

İzometrik şekiller
İzometrik bir kemer

2D görüntüleme tekniğinin geliştirilmesiyle oluşmuş yakın zamandaki 3D teknolojisinin habercisi olan bir sistemdir. 2D teknolojisi adı verilen bu görüntü tekniği günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

1999 yılında piyasaya sürülmesiyle telif haklarıyla ilgili mahkemelik olmuştur. Bu sebeple yapımından yaklaşık 9 ay sonra kullanıma sunulmuştur.