Aksonometri

Üç boyutlu bir nesneyi iki boyutlu bir yüzey üzerinde gösterebilmek için kullanılan çizim yöntemi

Aksonometri, üç boyutlu bir nesneyi iki boyutlu bir yüzey üzerinde gösterebilmek için kullanılan çizim yöntemi.Bu yöntem kullanılarak yapılan çizimlere aksonometrik çizim adı verilmektedir.

Bir evin aksonometrik çizimi