İzomeraz

Biyokimyada, izomeraz, izomerlerin yapısal olarak yeniden düzenlenmesini sağlayan bir enzimdir. Yani izomerazlar aşağıdaki tip reaksiyonları katalizler:

A → B

Burada A ve B birbirlerinin izomerlerdir.

Adlandırma sistemiDüzenle

İzomerazlar için adlar "substrat izomeraz" (örneğin enoyl KoA izomeraz) veya "substrat izomeraz tipi (örneğin fosfoglukomutaz) biçiminde oluşturulur .

SınıflandırmaDüzenle

izomerazlar EC numara sınıflamasına göre "EC 5" olarak sınıflanırlar. Bu sistemde liyazlar aşağıdaki gruplara ayrılırlar:

KaynakçaDüzenle