İyi Komşuluk Politikası

İyi Komşuluk Politikası, 32. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt'in Latin Amerika ülkelerine yönelik uyguladığı siyasi politika. 4 Mart 1933 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde konuşan Roosevelt artık Latin Amerika ülkelerine yönelik farklı dış ilişkiler kurulacağından bahsetti. Bu iyimser anlayış Amerikan kamuoyunda ülkenin Latin Amerika ülkelerine karşı yürüttüğü geleneksel baskıcı politikanın son bulacağı şeklinde yorumlandı. Bu görüşler Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Cordell Hull'in Latin Amerika ülkelerinin aleyhinde olan düzenlemeleri sona erdirmesiyle desteklendi. Aralık 1933'e gelindiğinde Montevideo Konferansı ile daha önceden ABD ile yapılan anlaşmalar gereğince ABD'ye tanınan "içişlerine karışma hakkı" son buldu. 1934'te ABD'nin Küba içişlerine müdahil olmasına imkân veren Platt Ek Maddesi de son buldu. Aynı zamanda Amerikan gemileri Haiti'den Ağustos 1934'te ayrıldı. İzlenen bu politika II. Dünya Savaşı'nda Latin Amerika ülkelerinin müttefikler safında yer almasına etki ettiği şeklinde yorumlandı. Fakat savaş bitiminde ise Latin Amerika ülkeleri arasında ABD'ye karşı olan güvensizlik ivme kazandı.[1]

1936 yılında Brezilya Devlet Başkanı Getúlio Vargas (sol) ve ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt (sağ).

KaynakçaDüzenle

  1. ^ İyi Komşuluk Politikası (Ana Yayıncılık bas.). İstanbul: AnaBritannica (26 Aralık 1989) c.12: 113. fasikül. s. 165. 

Dış bağlantılarDüzenle