İstinye Koyu, İstanbul Boğazı'nın şehrin Avrupa Yakası'na doğru yaptığı küçük girintidir. Koyun kıyılarında kendiyle aynı adı taşıyan İstinye semti yer alır. Koy ve semt Emirgân ile Yeniköy arasında bulunur.

İstinye Koyu'nun görünümü
İstinye koyunun İstanbul Boğazından görünümü (Şubat 2013)
İstinye koyu

Koy, İstanbul Boğazı'ndaki en büyük koylardan biridir. İstinye Deresi bu koya boşalır. Koy içinde İstinye Yat Limanı bulunmaktadır. Geçmiş dönemlerde koyda bulunan yüzer-batar İstinye Tersanesi 90'lı yılların başlarında kaldırılmıştır. Koydaki aşırı kirlilikle başa çıkmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ devreye girmiş ve özel araçlarla koyda deniz tabanında biriken ve kalınlığı 5-6 metreyi bulan balçık katmanını temizlemiştir. Temizlik çalışmalarında balçık katmanıın içinden çıkan nesneler arasında kütükler, batık ve yarı batık tekneler ile kayıklar vardır.

Derin ve korunaklı bir koy olduğu için Bizanslılar döneminden itibaren meskûn hâle gelen koy, Osmanlı döneminde de tersane ve kalafat yeri olarak kullanılmıştır. Türk gezgin Evliya Çelebi notlarında İstinye Koyu'ndan şöyle söz eder:

Bin parça gemi alır büyük limanı vardır. Han ve Medrese yoktur. Bağ ve bahçesi çoktur. Ahalisinin fukaraları bahçevan ve balıkçıdır. kasaba, körfez dâhilinde olduğundan havası o kadar iyi değildir. Liman burnunda bir misafirhanesi vardır. Limanı rüzgârdan emindir.