İstemci (İngilizce Client), Bir ağ üzerinde, sunucu bilgisayarlardan hizmet alan kullanıcı bilgisayarlarıdır. Bilgiye erişim yetkileri sunucu tarafından belirlenir.

Değişik çeşitleri olmakla birlikte önemli sınıflaması

  • Şişman/Zengin istemci (İngilizce Fat/Rich client): Yazılımın her seferinde sunucudan bütün istemcilere yüklenmesi ya da bir başka medyadan yüklenmesi gerekir. Örnek: Microsoft Outlook.
  • Zayıf istemci (İngilizce Thin client): Sadece sunumla ilgili grafik birimleri (İngilizce widget) ve onların denetim yazılımını içerir. İşle ilgili yazılım sunucudadır. Haberleşme kanalından gönderilen bilgi az olmasına dikkat edilir. Yazılımının bilgisayara yüklenmesi problemi yoktur. Zengin istemciye nazaran daha değişik bilgisayarlarda, hatta mobil gereçlerde de kullanılabilir. Örnek: J2EE/J2ME mimarisiyle yapılmış bir sitenin istemcisi. WEB istemci-sunucu (client-server) sistemi olarak bilinir