İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

(İstanbul Konservatuvarı sayfasından yönlendirildi)

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı sanat ve müzik okuludur. Bir asrı aşkın nitelikli sanat eğitimiyle ortaokuldan doktora seviyesine kadar sanatçı ve uzman yetiştirmektedir. Opera, tiyatro, bale, kompozisyon, müzik, müzikoloji, caz, müzikal tiyatro, türk müziği gibi bölümlerde eğitim vermektedir. 1983 yılından beri Kadıköy sahilindeki tarihî hâl binasında eğitimini sürdürmektedir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Binası

TarihiDüzenle

Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan devraldığı iki büyük sanat kurumundan biri Darülbedayi (Güzellikler Evi) yani bugünkü Şehir Tiyatroları, diğeri ise Darül-Elhan (Melodiler/Nağmeler Evi) bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’dır.

1914 yılında Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da tiyatro eğitimi için Darülbedayi adlı okul kuruldu, İstanbul şehremini Cemil Paşa'nın girişimi ile İstanbul'a getirilen, Paris'teki Odeon Tiyatrosu müdürü Andre Antoine'ın kurduğu Darülbedayi'nin bünyesinde bir de müzik bölümü yer alıyordu[1]. Bu kurum, Dârülelhan'ın da hazırlayıcısı oldu.

Dârülelhan, Maarif-i Umûmiye Nezareti'ne bağlı okullarda müzik öğretmenliği yapmak üzere hem Türk, hem Batı müziğini bilen öğretmenler yetiştirmek amacı ile 1917'de kuruldu. 1927'den itibaren İstanbul Belediye Konservatuvarı adı altında faaliyet gösterdi. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesine dahil edildi.

 
İstanbul Belediye Konservatuvarı nefesli sazlar bölümü öğrencilerinden oluşan şehir caz bandı,1930

İstanbul Belediye Konservatuvarı, Darülelhan'ın 1927'de yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuş, İstanbul Belediyesi'ne bağlı konservatuvardır. 1927’den itibaren teorik ve uygulamalı olarak çeşitli derecelerde Batı müziği eğitimi veren bir kurum oldu. Solfej ve musiki nazariyatı, armoni, kontrpuan, füg, kompozisyon, enstrümantasyon-orkestresyon, koro, şan, genel musiki tarihi ve enstrüman dersleri (piyano, arp, yaylı, nefesli ve vurmalı sazlar) başlıca verilen derslerdi. Şehzadebaşı’ndaki ahşap konakta sürdürülen dersler ile birlikte Cemal Reşit Rey, Muhittin Sadak ve Ekrem Besim’den oluşan üçlü ile başlayan oda müziği konserleri büyük ilgi gördü. Cemal Reşit Bey yönetiminde konservatuvar öğretmen ve öğrencilerinden oluşan orkestranın uzun yıllar ilgi ile izlenen düzenli konserleri, İstanbul halkına çok sesli müzik kültürü aşılayan önemli etkinlikler olmuştur.

İstanbul Konservatuvarı’nda 1930 yılından itibaren çok önemli sanatçılar yetişti, yetişen bu sanatçılar aynı zamanda İstanbul Şehir Orkestrası ve Devlet Senfoni Orkestrasının çekirdek kadrolarını oluşturdular.

1943-1948 arasında müdürlük yapan Hüseyin Sadettin Arel, Türk müziği bölümünü yeniden açıp, Batı müziği bölümünü yeniden düzenleyerek Avrupa konservatuvarları düzeyine yükseltmeye çalıştı. Arel'in yönetimi sırasında şehir orkestrası ve şehir korosundan sonra Türk musikisi icra heyeti de kuruldu.

1950’lerin başlarında tiyatro bölümü açılarak müfredata ahenk jimnastikleri, sahne dersleri kondu, Azade Selim Hanım ve Muhsin Ertuğrul öğretmen olarak getirildi. İlerleyen yıllarda kuruma bale bölümü de eklendi.

Şehir Bandosu, 1955’ten itibaren konservatuvara bağlı kadrolu sanat kuruluşları arasında Şehir Armoni Orkestrası adıyla yer aldı.

Kurum 1986 yılında İstanbul Üniversitesi’ne bağlanarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı adını aldı. Nefesli Sazlar Topluluğu, Türk Müziği İcra Heyeti ve Halk Müziği Topluluğu kurumun bünyesinde çalışmalarını devam ettirmektedir. 2003 yılında Müzik ve Bale İlköğretim Okulu kuruldu.

 
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Binası

Başta Türk Beşleri'nin istisnasız tümü olmak üzere her kuşaktan pek çok müzisyenin öğretmen ya da öğrenci olarak bulunduğu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın yetiştirdiği sanatçılar arasında Necil Kazım Akses, İlhan Usmanbaş, Leyla Gencer, Güher-Süher Pekinel ve Ayşegül Sarıca ilk akla gelenlerdendir.

1983 yılından beri Haldun Taner Sahnesi'nin de bir bölümünü kullandığı Kadıköy tarihi hâl binasında eğitim vermektedir.

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle